SILMITSI RASKETE AEGADEGA by Gary Wilkerson

„Aga see olgu sul teada, et viimseil päevil tuleb raskeid aegu, sest siis on inimesi, kes on enesearmastajad, rahaahned, kelkijad, ülbed, teotajad, sõnakuulmatud vanemaile, tänamatud, nurjatud, halastamatud… rohkem lõbu- kui jumalaarmastajad, kellel on küll jumalakartuse nägu, aga kes on salanud selle väe. Niisuguseid väldi!“ (2 Timoteose 3:1-5).

Paulus räägib siin pühendunud kirikus käijatest ja kirjeldab neid kui inimesi, kellel on ainult jumalakartuse nägu. Paulus ütles, et nad on inimesed „kes aina õpivad, ent kunagi ei suuda jõuda tõe mõistmisele.“ (3:7). Ehk teisisõnu – nad on kuulnud kogu evangeeliumi õpetust, kuid pole võtnud seda oma südamesse. Ja see on teinud nad jõuetuks, kuna Pauluse sõnul on nad pannud vastu tõele (3:8).

Me ei pruugi kunagi seista silmitsi samade katsumustega, millega Uue Testamendi usklikud silmitsi seisid, kuid Jumal annab meile sellest hoolimata Uue Testamendi väe. Ühtlasi saame seisma silmitsi oma katsumustega, kuna me pole ju immuunsed selles osas, mis kord maailma tabama saab. Kuid kõik need raskused võivad tõsta meis esile väe, mille sarnast me eales näinudki pole. See on ka põhjus, miks me ei saa enam jääda oma usuelus ainuüksi „normaalseteks“. Mõtle sellele kiiresti kasvavale uskmatute hulgale me maailmas. Igaüks neist tähistab inimhinge, mis on teel põrgu; kedagi, kelle eest Jeesus suri. Ainuüksi juba need arvud kutsuvad meil üles tõusma kõrgemale „normaalsest kristlusest“ ning kuulutama Kristuse evangeeliumi täie julguse ning kindlusega. Kuid see eeldab Jumala väge, mida ei saa vähimalgi moel oma tegudega välja teenida – see tuleb ainuüksi Tema armust.

Olen mitmeid kordi tsiteerinud Ravenhill’i, kuid järgnev mõte väärib igal juhul kordamist: „Tänapäeva kristlus on nii alaarenenud, et kui keegi kristlastest hakkaks käituma kui normaalne Uue Testamendi kristlane, peetaks teda ebanormaalseks.“

Kuidas on sinuga – kas sa ainuüksi kuuled Jumala Sõna või ka teed selle järgi? Või valitseb Kristuse väe ja sinu elu vahel mõni erinevus? Palu koos minuga: „Issand, ma olen väsinud leppimast vaid normaalse kristlusega. Elusta mu elu oma taevase väega. Ma olen kui tühi anum, mistõttu täida mind palun oma väega! Ja mida iganes see mulle ka maksma ei lähe – juhi mind sinna, kus Sina tahad, et ma oleks.“ Palu seda palvet ja sa näed, kuidas Jumala vägi saab vabastatud su elus!