OTSIDES ISSANDA PALET

Apostlite tegude raamat on kui kogum pühadest meestest ja naistest, kes otsisid Issanda palet. Ja algusest kuni lõpuni välja räägib see meile sellest, kuidas palve paneb Jumala liikuma. Kus iganes nad ka polnud – ülemises toas, vanglas, kusagil salajases kojas varjumas võimude eest või Siimona kodus - nad alati palvetasid! Nad palvetasid lakkamata nii hommikul kui vahel kogu öö. Korneelius palvetas pidevalt ning Peetrus tegi seda katustel. Oli see siis mere ääres, templis või kõrbes – nad hüüdsid pidevalt Issanda poole. Nad veetsid tunde ja päevi ainuüksi Jumala ligiolus, kuni leidsid kaua igatsetud, kallid juhised. Ja kui spetsiifiliselt Jumal neile vastas!

Hananias oli Jumala mees; jünger, kes oli andunud palvele. „Ent Damaskuses oli üks jünger, Hananias nimi, ja Issand ütles temale nägemuses: „Hananias!” Tema vastas: „Issand, vaata, siin ma olen!” Issand ütles talle: „Tõuse ja mine tänavale, mida kutsutakse Sirgeks, ja otsi Juuda kojas üles Tarsosest pärit Sauluse-nimeline mees, sest vaata, tema palvetab ja on nägemuses näinud üht meest, Hananias nimi, sisse astuvat ja käed tema peale panevat, et ta nägemise tagasi saaks.” (Apostlite teod 9:10-12).

Pane tähele neid detailseid korraldusi, mille Jumal talle andis. Ta nimetas konkreetse maja, majaperemehe nime ja ka selle mehe nime, kelle pärast ta palvetama pidi. Ja siis Jumal ütles: „Ta teab, et oled tulemas. Ta isegi teab su nime! Ja ta teab ka seda, mida sa tegema hakkad, kui sinna kotta sisse astud, sest ma rääkisin talle juba kõigest.“ Miks andis Jumal ühele vastpöördunud usklikule nii peened detailid? Sest ta palvetas! Saulus palvetas ja paastus kolm päeva ja seda mitte selleks, et saada teada: „Issand, mida Sa minu heaks teha saad?“, kuivõrd küsimaks: „Jumal, mida Sa tahad, et mina teeksin?“
Oleks Saulus saanud meie ajal päästetud, oleks ta sattunud suure meediakära ja „äkkrünnakute“ alla; temast oleks kirjutatud bestseller ja ta oleks saanud kutseid sadadelt kirikutelt tulla jagama oma tunnistust nendega. Nii nagu Saulus, niin on tänapäeval paljud teisedki saanud imeliselt päästetud, kuid vastupidiselt Saulusele, elavad nad peagi suure segaduse keskel, teadmata, mida teha. Jumal ütles Saulusele: „Tõuse püsti ja mine linna, seal öeldakse sulle, mida sa pead tegema.” (Apostlite teod 9:6). Jumal ütles: „Mine palveta! Otsi mu palet ja õpi ootama, kuni ma kõnelen.“ Ta ei saanud mingeid juhiseid enne, kui oli veetnud kolm päeva palves. Kuid midagi väga võimast sündis selle palve ajal: Saulus õppis tundma Jumala häält ja sõltuma Tema juhtimisest. Ja kuigi oli alles värske usklik, koges ta väga selgelt Jumala juhtimist. Ta ei vajanud ühtki nõustajat ega prohvetit näitamaks talle, mida teha; ta ei vajanud kedagi tunnetuse sõna saamiseks. Miks? Sest Jumal ütles: „Sest mina tahan talle näidata.“ (Apostlite teod 9:16).