KONKREETSED JUHISED JUMALALT

Peetrus palvetas katusel (Apostlite teod 10:9) ja mõned kilomeetrid temast eemal palvetas ka üks teine mees, Korneelius. „Kaisarea linnas oli üks mees, Korneelius nimi, nõndanimetatud Itaalia kohordi pealik, vaga ja jumalakartlik koos terve oma perega; ta jagas rahvale palju almuseid ja palus alati Jumalat. See nägi nägemuses selgesti, umbes kell kolm pärast lõunat, Jumala ingli enese juurde sisse astuvat ja ütlevat: „Korneelius!” Tema vaatas aga ainiti ingli otsa ja ütles kartma lüües: „Mis on, isand?” See ütles talle: „Sinu palved ja su almused on tõusnud Jumala ette sind meelde tuletama. Ja nüüd saada mehi Joppesse ning lase kutsuda Siimon, kelle hüüdnimi on Peetrus. Tema on külaliseks nahkur Siimona juures, kellel on koda mere ääres.” (Ap.10:1-6). Millised detailsed juhised!

Samal ajal nägi Peetrus ühe nägemuse. „Peetrus alles mõtiskles nägemuse üle, kui Vaim ütles talle: „Vaata, kolm meest otsib sind…mine nendega koos ilma kõhklemata, sest mina ise olen nad läkitanud.” (Ap. 10:19-20). Peetrus läks Korneeliuse kotta ja kohtas seal palvetavat meest. „Ja Korneelius ütles: „Nelja päeva eest, samuti pärastlõunal kella kolme paiku, ma palvetasin oma majas. Ja vaata, mu ees seisis üks mees säravas rõivas ning ütles: „Korneelius, su palvet on kuuldud…Saada nüüd käskjalad Joppesse ja kutsu Siimon, kelle hüüdnimi on Peetrus; tema on külas nahkur Siimona kojas
mere ääres.” Ma saatsin siis otsekohe sinu järele ja sa oled hästi teinud, et sa tulid. Nüüd me oleme siis kõik üheskoos Jumala ees kuulamas kõike, mida Issand sulle on käskinud.” (Ap. 10:30-33). Püha Vaim oli oma juhtnöörides isegi nii täpne, et andis Korneeliusele teada mõlemad nimed: „Kutsu Siimon, kelle hüüdnimi on Peetrus.“ (s 32).

Me võime läbi kogu Apostlite tegude lugeda järgnevaid sõnu: „Jumal ütles neile…Issand ütles…Püha Vaim ütles…Ingel ütles…“ Taevas ei olnud suletud. Nad said osa Jumala selgetest mõtetest, mis olid väga praktilised, detailsed ja konkreetsed. Kuid need juhised taevast tulid alles peale seda, kui oldi palju palutud ja oma salajases palvekambris vaikselt Jumala ees oldud.