KUST MAALT SA PÄRIT OLED?

Tuginedes Jumala Sõnale, peaks kristlased elama igat oma päeva „otsekui kõigi asjade lõpp oleks lähedal“. Me peaks ootama Jeesuse tagasitulekut, olles ärkvel ja tähelepanelikud. Otsekui sulased, kes ootavad oma peremehe naasmist pikalt teekonnalt. Ühtlasi peaksime rõõmustama, et lahkume siit maa pealt ja saame endale uued ihud. Me igatsus peaks olema olla alati koos Issandaga.

Peetrus hoiatas ühes oma kirjadest: „Aga Issanda päev tuleb nagu varas. Siis hukkuvad taevad raginal, algained lagunevad lõõmates ning maad ja tema tegusid ei leita enam. Kui see kõik nõnda laguneb - missugused siis peate olema teie pühas eluviisis ja jumalakartuses, oodates ja kiirendades Jumala päeva tulemist, mil taevad põledes lagunevad ja algained lõõmates ära sulavad. Meie ootame aga tema tõotuse järgi uusi taevaid ja uut maad, kus elab õigus.“ (2 Peetruse 3:10-13). Algses kreeka keeles kõlaks salm 11 järgnevalt: „Kõige selle valguses, kus kõik laguneb ja kokku kukub – kust maalt sa pärit oled?“ Oled sa sellelt maalt, selle maamuna pealt, mis laguneb ja lõõmates ära sulab? Või oled sa taevase Siioni kodanik; linna, mille rajajaks on Jumal? Peetrus ütleb, et see teadmine, mille Jumal sulle annab praeguse maa ja taeva hävingu kohta, peaks julgustama sind elama püha elu ja mitte hoidma liiga kiivalt kinni selle maailma asjadest. Ühtlasi ütleb Peetrus, et me ei peaks kartma eesolevat hävingut, vaid me peaksime lausa ootama seda, hoides samas oma rüüd laitmatute –ja puhastena. „Seepärast, mu armsad, olge seda oodates toimekad, et teid leitaks tema ees veatuina ja laitmatuina rahus.“ (2 Peetruse 3:14).

Kui Peetrus tõuseks täna surnuist ja külastaks Ameerikat, kogeks ta õudusjudinaid suhkruvati jutluste pärast, mida ninnu-nännu prohvetid kuulutavad! Ta küsiks koheselt: „Miks nad ei hoiata inimesi eesoleva hävingu kohta? Jumal andis mulle ju selle sõnumi otse Pühalt Vaimult! Miks nad siis ei usu seda? Miks nad ei õhuta inimesi elama püha elu nende hoiatuste tõttu? Kas nad siis ei tea, et Jeesus andis neile samasuguse hoiatuse, kui ütles: „Aga kohe peale nende päevade ahistust pimeneb päike ja kuu ei anna oma kuma ja tähed kukuvad taevast ja taeva vägesid kõigutatakse.“ (Matteuse 24:29).