NAD PÖÖRASID MAAILMA PEA PEALE

"Need, kes kogu maal rahutusi tekitavad (ing.k „ilma pea peale pööravad“), need on ka siia tulnud.“ (Apostlite teod 17:6). Kelle maailm see sai pahupidi pööratud? Kogu selle religioosse pundi, kes ei võtnud Kristust ja Tema kuningaks olemist tõsiselt.

Ühe pastori naine siin New York City’s ütles mille: „Times Square’i kogudus on ajanud marru sisuliselt iga karismaatilise koguduse siin linnas! Sa ju ikka tead seda, onju?“ Ma ei teadnud. Ja ma pole tegelikult kindel, kas see ikka vastab tõele. Aga kui vastab ja kui see on tingitud meie kantsli võimalikust üleolekust või inimestest, kes käivad ja kuulutavad, et me oleme ainus kogudus, kes kuulutab tõelist pühadust, siis on küll pahasti. Teisalt aga…Kui jumalasulased ja kogudused saavad „pahupidi pööratud“ seetõttu, et me kuulutame kompromissitut Kristuse kuningaks olemist; kui inimesed lahkuvad osadest neist kogudustest, kuna nende pattu ei paljastatud ja sellele ei pööratud tähelepanu; kui inimesed lahkuvad neist paikadest ja muutuvad seejärel üha enam Kristuse sarnaseks, elades Tema puhtuses, siis on meiepoolne rahva marru ajamine läinud igati asja ette!

Võin teile ainuüksi Jumala Sõna põhjal kinnitada, et miski ei raputa ega vihasta surnud, kompromissi alte kogudusi ja jumalasulaseid enam, kui keegi, kes elab ja toimetab täielikult Kristuse täiuses. Keegi, kes elab ja kuulutab Pauluse üsna nõudlikku pühaduse evangeeliumi. Seda mõistetakse hukka! Igast kogudusest võib leida mõned „pühendunud ja vagad“ kristlased nagu Paulus neid nimetas. Kuid päeval, mil sa ütled koos Paulusega: „Ma pean kõike kahjuks Issanda Kristuse Jeesuse kõikeületava tunnetuse kõrval“ (Filiplastele 3:8), on päev, mil sind tembeldatakse segaduse tekitajaks!

„Vennad saatsid siis kohe Pauluse ja Siilase öö varjus Beroiasse.“ (Apostlite teod 17:10). Taaskord tundus, et Saatan oli võitnud, kui Paulus ja Siilas pidid öö varjus linnast välja hiilima. Kujuta vaid ette inimeste uhkeldamist järgmisel sabatil: „Oli see ka mingi ärkamine või asi! Me olime enne neid siin ja oleme ka edaspidi, kui nemad on juba läinud. Inimestele lihtsalt ei meeldi sellist sorti Jumala Sõna kuulutamine! Mingem nüüd ilma igasuguste pühaduse agitaatoriteta Jumalaga kenasti edasi!“ Kuid Paulus ja Siilas olid pööranud vastpöördunute silmad nii tugevalt iseenda pealt Jeesusele, et isegi et nad sealt linnast lahkusid, õitses Kristuse ihu seal täiega edasi. Tessaloonika kogudus muutus tagakiusu ajal lausa nii tugevaks oma usus, et neist saad võimsad Jumala Sõna kuulutajad kogu Aasias. Ja nad valmistasid suurt rõõmu Pauluse südamele!