ISSANDA SEADUSED ON TÕDE

Taaveti armastus Jumala vastu ei jahtunud kunagi, kuna ta omas aukartust iga Jumala poolt öeldud sõna ees. „Issanda korraldused on õiglased, need rõõmustavad südant; Issanda käsk on selge, see valgustab silmi. Issanda kartus on puhas, see püsib igavesti; Issanda seadused on tõde, need on kõik õiged; need on ihaldatavamad kui kuld ja kui palju selget kulda, ja need on magusamad kui mesi ja kui kärjemesi. Ka sinu sulasele on need hoiatuseks, nende pidamine toob suure palga.“ (Psalmid 19:9-11).

„Sinu sulasele on need hoiatuseks.“ Kes küll saab hoiatama neid petetud ja illusioonides hõljuvaid lambaid, kui nende karjased ei räägi neile tõtt? Nad nimetavad seda viimsepäeva kuulutust negatiivseks valeprohvetluseks, samas kui Taavet ja kõik teised prohvetid kutsusid seda magusaks kärjemeeks!

Kõige magusam ja armulisem asi, mida Jumal tänapäeval oma rahva heaks teeb, on see, et Ta saadab taaskord kartmatuid prohveteid ja „vahimehi“ äratama oma kogudust ja istutama neisse jumalakartust. „Kui armas on hääl, mis kuulutab: „Põgenege Jumala viha eest.“ Mesi! „Ilma pühaduseta ei saa keegi näha Jumalat.“ Mesi! „Te peate parandama meelt ja surema oma pattudele.“ Mesi! „Maa ja kõik sellel tehtav töö saab ära põletatud.“ Mesi! Usun, et võite öelda koos Jeremijaga: „Kui leidus su sõnu, siis ma neelasin neid ja su sõna oli mulle lustiks ja südamerõõmuks.“ (Jeremija 15:16).

Jeesus hoiatas: „Aga kes peab vastu lõpuni, see pääseb.“ (Matteuse 24:13). See salm räägib neist kristlastest, kelle armastus ei hääbu kunagi, vaid see hoopis kasvab ja tugevneb katsumustes veelgi. Timoteos seob selle meie suhtumistega selge õpetuse suhtes: „Sest tuleb aeg, mil nad ei salli tervet õpetust…ja pööravad end eemale tõest ning pöörduvad müütide poole.“ (2 Timoteose 4:3-4). Puhta ja rikkumatu õpetuse vastu tõuseb viimseil päevil suur vastuseis. Selge õpetus suunab inimesed jumalakartusele ja pühadusele, kuid paljud ei talu seda ega pea sellele vastu. Seetõttu kerkib esile laialdane pühaduse sõnumi ja prohvetlike hoiatuste hülgamine (vt 2 Tessalooniklaste 2:10-12).

Tuhanded kristlased on kesköö tunniks nii külmad ja kalgid, et isegi saabuv Jumala kohtumõistmine ei too neid tagasi Jumala juurde. Jeremija nuttis oma rahva pärast: „Issand! Sina lõid neid, aga nad ei tundnud valu; sina hävitasid neid, aga nad ei võtnud õpetust.“ (Jeremija 5:3). Meil on ka hoiatus Peetruselt: „Mu armsad, et te nüüd seda ette teate, siis olge valvsad, et teid ei kistaks kaasa kõlbluseta inimeste eksitustega ja te ei langeks ära oma kindlalt aluselt. Kasvage meie Issanda ja Päästja Jeesuse Kristuse armus ja tundmises!“ (2 Peetruse 3:17-18). Ära lase end kõrvale juhtida patul, valeõpetustel või sellel, et vihatakse Jumala Sõna!