SIIONI ETTEVALMISTUS

Peetrusele anti jagamiseks mõned korralikud hoiatused, et äratada inimeste meeli ja meenutada neile prohvetite hoiatusi (vt 2Peetruse 3:1-2). Peetrus ütles: „Seda teadke esmalt, et viimseil päevil tuleb pilkesõnadega pilkajaid, kes käivad iseenese himude järgi ja ütlevad: „Kus on tema tulemise tõotus? Sest pärast seda, kui isad on läinud magama, on jäänud kõik nõnda nagu loomise algusest peale.” (2 Peetruse 3:3-4). Peetrus nimetab neid pilkajaid valetajateks! Sest asjad pole loomise algusest kaugeltki mitte „nii nagu alati“! Taolised jutlustajad ignoreerivad teadlikult Jumala varasemaid kohtumõistmisi. „Aga seda väites jääb neil kahe silma vahele, et muiste…veest tuli maa…mille läbi tookordne maailm hukkus veeuputuses.“ (2 Peetruse 3:5-6).

See on Peetruse poolt ikka päris kõva süüdistus! Sest ta väidab, et: „Nad teavad, et kord oli õiglane kuulutaja Noa, kes 120 aastat hoiatas ette kohtumõistu päeva. Nad teavad, et Jumal on juba maailmale näidanud, et Ta saab mõistma kohut kõige kurjuse ja vägivalla üle. Nad teavad, et Jumal saatis mäsleva üleujutuse ja hävitas kõik, kellel vähegi oli hingeõhku.“ Meil on palju õpetajaid ja valeprohveteid, kes teavad, et Piibel on täis hoiatusi ja näiteid Jumala poolse patu hukkamõistmise kohta (näit. Soodoma hävitamine), aga nad ignoreerivad seda teadlikult. Miks? Sest nad tahavad elada omaenda himude järele! Nende iha inimeste poolse aktsepteeringu ja populaarsuse järele on teinud nad teadlikult pimedaks Jumala õiglase kohtumõistmise suhtes. Seetõttu kuulutavad need jutlustajad ka täiesti vastupidist sõnumit sellele, mida Peetrus ja apostlid jagasid. Peetrus hoiatas: „Meie ootame aga tema tõotuse järgi uusi taevaid ja uut maad, kus elab õigus. Seepärast, mu armsad, olge seda oodates toimekad, et teid leitaks tema ees veatuina ja laitmatuina rahus. (2 Peetruse 3:13-14).

Miks meid veel tänase päevani alles on hoitud? Sel samal põhjusel, miks Jumal ootas Noa päevil kannatlikult 120 aastat. „…kui Jumala pikk meel ootas Noa päevil, laeva valmistamise ajal, milles vähesed - see tähendab kaheksa hinge - veest päästeti.“ (1 Peetruse 3:20). Jumal ei tunne vähimatki rõõmu õelate surmast. Seetõttu on Ta ka praegu „pikameelne, sest ta ei taha, et keegi hukkuks, vaid et kõik jõuaksid meeleparandusele.“ (2 Peetruse 3:9).

Jumal ootab veel, et valmistada ette Siionit – oma püha rahvast viimsetel aegadel. Ta valab välja oma Püha Vaimu ja kutsub inimesi, kes oleksid täielikult Talle pühendunud ja igati ilma ühegi kortsu –või laiguta ja laitmatud.