LEPINGU PIDAJAD by Gary Wilkerson

Uue Lepinguga kaasas käiv au oli Muutumismäel, kuhu Jeesus oma kolme jüngriga läks, enam kui ilmne. „Kuue päeva pärast võttis Jeesus kaasa Peetruse ja Jaakobuse ja tema venna Johannese ning viis nad kõrgele mäele üksindusse. Ja ta muudeti nende ees; ta pale säras otsekui päike, ta rõivad said valgeks otsekui valgus. Ja ennäe, Eelija ja Mooses näitasid end neile ja kõnelesid temaga.“ (Matteuse 17:1-3).

Sealne Jumala au oli nii tohutu, et killuke taevast murdis hetkeks maisesse sfääri läbi. Ja korraga jüngrid – Peetrus, Jaakobus ja Johannes – nägid Moosest ja Eeljat kõnelemas Kristusega. Peetrus oli sellest kõigest nii suures hämmingus, et hüüdis: „Me peame ehitama siia kolm telki!“ Peetrus nägi vaid hetkega mitut Jumala lepingut – nii Jeesuses, Mooseses kui prohvetites. Kuid Isa Jumal kõrvaldas Moosese (käsuseaduse) ja Eelija (prohvetid) Peetruse nägemusest ning ütles: „Minu Poeg on nüüd see, kelles on kogu käsuseadus ja prohvetid kokku võetud ja kelles peitub kogu terviklik leping – kõik, mida inimkond eales vajab. Sul on nüüd vaid üks ülesanne, Peetrus ja see on keskenduda Kristusele. Kui sa armastad nõnda nagu Tema armastab ja kannad minu Vaimu enda sees, täidad sa ühtaegu nii Moosese käsuseadust kui prohveteid. Kuid mitte käsk pole enam su elu edasiviivaks jõuks, vaid Jeesus.“ (vt Matteuse 17:5).

Milline ilmutuslik hetk Peetruse jaoks ja ka meie jaoks tänapäeval! Me ei loe Piiblit ega palveta selleks, et täita Jumala käsku, vaid selleks, et õppida tundma oma armastavat Isa. Nõndasamuti on Isa silmis kogu inimkonna vajadused täielikult täidetud Jeesuses. See on ka põhjus, miks kui Jumal me peale täna vaatab, ei näe Ta inimesi pidevalt rikkumas Tema lepingut. Pigem näeb Ta meis oma Poja arme ja seetõttu näeb ka meid kui lepingu pidajaid!

Jumal ei näe kõrvuti me läbikukkumiste ja heade tegude nimekirja, kus kahe vahel laiutab tohutu kuristik. Ta ei näe tegelikult üldse me tegusid. Kõik, mida Ta näeb, on oma Poeg meis. Ja seda tehes kannab Ta kõik oma Pojaga sõlmitud lepingu punktid üle meile. Kogu andestus on meie päralt. Kogu rahu kuulub meile. Oleme täielikult aktsepteeritud Tema poolt. Tema arm ümbritseb meid kõikjal, oleme me siis omadega tipus või põhjas, edukad või täiega läbikukkunud. Tema arm meie suhtes ei muutu iial.