OTSEKUI KASTE TAEVAST

Uurides prohvetite ettekuulutusi, võime teada saada, millises prohvetluse hetkes me parasjagu elame. Võime leida end Jesaja 26 ja 5 Moosese 4:30-31 piiblilõikudest: „Kui sul on kitsas käes ja kõik need asjad tabavad sind tulevasil päevil, siis pöördud sa Issanda, oma Jumala poole ja kuulad tema häält. Sest Issand, su Jumal, on halastaja Jumal: ta ei jäta sind maha ega hävita sind, ja ta ei unusta lepingut su vanematega, mille ta neile vandega andis.“ Need salmid on mõeldud just lõpuaegadeks – just meie aja tarvis!

Ameerika rajati õigsuse maaks. Jumal oli me suhtes armuline ja osutas meile oma headust, aga me rahvas ei tundnud ära Tema väge ja tegutsemist meie heaks. Seetõttu saadab Jumal meile ka kiire kohtumõistmise: „Mu hing igatseb sind öösel, vaimgi mu sees otsib sind, sest kui sinu kohtumõistmised tabavad maad, õpivad ilmamaa elanikud õiglust.“ (Jesaja 26:9). Jesaja prohvetliku nägemuse kohaselt tabavad kohtumõistmised me maad ja inimesed näevad ööpimeduse langevat. Seetõttu hakkavad nad otsima Issandat kõigest väest ja kõigega, mis neil on. Jumal tõstab esile ühe väikese käputäie, kes püsib palves otsekui sünnitusvaludes. „Otsekui lapseootel olija, kel sünnitus ligineb, vaevleb ja kisendab oma valudes, nõnda olime meiegi sinu ees, Issand. Me olime lapseootel, vaevlesime, aga otsekui oleksime sünnitanud tuult: päästet me maale ei toonud ja ilmamaa elanikke ei sündinud. Aga sinu surnud ärkavad ellu, minu laibad tõusevad üles. Ärgake ja hõisake, põrmus lamajad! Sest sinu kaste on valguse kaste ja maa paiskab välja kadunud.“ (Jesaja 26:17-19). Ehk siin on üks naine, kes „kisendab oma valudes“.

Selleks naiseks on elav kogudus, kes on tõusnud esile surnud kogudusest! Ja teid on sadu. Juba viimaste aastate jooksul on olnud midagi, mis on üritanud sündida ja kisendanud seetõttu vaimses valus. Sa tahtsid kogeda vabanemist, mistõttu käisid siin ja seal, püüdes leida päästet, kuid kõik, millega kokku puutusid, oli vaid erinevate õpetuste konfliktsed tuuled. Samas aga koges su süda siiski äratust ja sa ärkasid ellu! „Sinu surnud ärkavad ellu.„ Sa ärkasid ja laulad nüüd uut laulu. „Sinu kaste on valguse kaste“, mis tähendab „üleloomulikust valgusest sündinud“. Jumal tõi sind oma aulise Sõna valgusesse. Sa oled nüüd ärkvel ja laulad, sest sind on äratatud üles surnuist ja Tema Sõna valgustab sind värskelt igal päeval otsekui hommikune kaste.