ME PEAME PALVETAMA by Carter Conlon

Kohtumõistjate raamat Piiblis räägib ajast, mil’ Iisrael, Jumala enda poolt valitud rahvas, kes oli kutsutud olema tunnistuseks kogu ilmale, hakkas vembutama Tema ligiolus. Nad keeldusid elamast ausat elu Jumala ees ning nende ülistus ja kiitus muutusid nii tavaliseks, kui mitte lausa olematuks. Kuid Jumala petmine toob alati kaasa väe kadumise, mis omakorda annab mingil hetkel võimaluse ühiskonna vaenlastele. „Vaenlaste“ all pean silmas neid, kes ei tunne Jumalat, kellel pole vähimatki tahtmist Teda tunda ja kes ei taha ka, et teised Temaga mingit tegemist teeksid. Sina ja mina elame täna väga sarnasel ajal tolle Vana Testamendi ajale.

See oli just lõikuse ajal, kui Iisraeli vaenlased – antud juhul midjanlased – tulid röövima kõike, mille Jumala rahvas oli kokku kogunud (vt Kohtumõistjate 6:2-3). Nende plaan oli viia Iisraeli rahvas äärmisesse vaesusesse, nii et nad annaks alla ega viiks täide neile Jumala poolt antud missiooni siin maa peal. Teades, et vaenlase hulk ületas kaugelt nende enda arvu – Piibel lausa kirjeldab vaenlase hulka kui liiva mererannal – hakkasid Iisraeli lapsed hüüdma Jumala poole. Just nõnda, nagu tänapäevalgi juba tehakse.

Jumal kuuleb üksikema appihüüdu, kelle lapsed jõlguvad tänavail; pereisa appihüüdu, kes ei tea, kuidas oma pere varustamisega toime tulla. Ta kuuleb kõigi nende appihüüdu, kes loevad uudistest neist kohutavatest kuritegudest, millest on saamas kaasaja põlvkonna igapäevane nähtus.

Mu armas sõber, me peame palvetama! Aeg, milles just praegu elame, nõuab inimesi, kes endiselt veel tunnevad Jeesuse Kristuse armu ja hakkavad seda anuma oma maa üle. Usun, et Jumala rahva ärkamine juba rohujuure tasandilt aitab leevendada eesootavaid süngeid aegu. Kas poleks imeline, kui taevased raportid kannaksid endas märget, et 2014 oli see aasta, kus sina ja mina hakkasime paluma oma maa rahva pärast, tehes seda ainuüksi sellise usu ja intensiivsusega, mida Jumal saab anda!


__________
Carter Conlon liitus Times Square’i koguduse pastorite meeskonnaga ps. David Wilkersoni kutsel 1994 aastal. 2001 aastal sai temast koguduse vanempastor. Tugev, samas kaastundlik juht, kes on pidev kõneleja World Challenge’i poolt korraldatavatel pastorite ja juhtide konverentsidel.