AEG ON SULGEDA UKS

“Aga sina, kui sa palvetad, siis mine oma kambrisse ja lukusta uks, palveta oma Isa poole, kes on varjatud, ja su Isa, kes näeb varjatutki, tasub sulle!” (Matteuse 6:6).

Need, kes kohtuvad Jumalaga oma salajases palvekambris, kuulevad ka Tema häält. Jumal on väga valiv selles osas, kellega Ta räägib. Ta kõneleb vaid nendega, kes väärtustavad piisavalt Ta häält, et sulgeda end ümbritsevast maailmast, olla üksi ja oodata Tema ilmumist.

Jumal ütleb sulle: „Kui tahad kuulda mu häält, sulge end oma salajasse palvekambrisse. Palu mu poole salajas ja ma tasun sulle selle eest.“ Elu kiirus, ihad, saamahimu ja selle maailma mured lämmatavad Jumala hääle. Jeesus hoiatas meid selle eest, et me ei oleks liiga hõivatud peatumaks ja kuulmaks Tema häält. Külvaja tähendamissõnas kasutatud „sõna“ viitab Tema häälele: „Ja teised on need, mis ohakate sekka külvati: need on sellised, kes sõna küll kuulevad, ent selle ajastu muretsemised ja rikkuse petlik ahvatlus ja mitmesugused muud himud haaravad neid ja lämmatavad sõna ära ning see jääb viljatuks.“ (Markuse 4:18-19).

Ma kardan, et osad teist, kes te seda teksti praegu loete, olete samuti lämmatanud Jumala hääle. See sõna „lämmatama“ antud kontekstis tähendab „üle koormama“ või uputama. Oli aeg, kus Jumal rääkis sulle korra hästi selgelt ja see oli tõeline rõõm su jaoks. Ja kuigi sa endiselt armastad Teda, on sul üha vähem ja vähem aega Ta jaoks. Su kiirus kutsub sind! Kõik su rikkused, mured, probleemid ja muud asjad neelavad kogu su aja! Ja Jumala hääl jääb üha vaiksemaks. Ta kutsub, palub ja hoiatab sind: „Jätka samas vaimus ja sa lämmatad mu hääle oma elus täielikult!“ Sa võid olla nii hõivatud ja nii oma muredest ja probleemidest haaratud, et sul polegi enam kasu Ta hääle kuulmisest, sest sa ei kuulaks seda enam nagunii. Jeesus ütles, et see jääb viljatuks.

„Ja kes heasse mulda külvati, on need, kes sõna kuulevad ja omaks võtavad ja vilja kannavad kolmekümne- ja kuuekümne- ja sajakordselt.” (Markuse 4:20).