JEESUS ON SUUREM by Gary Wilkerson

„Jumal, kes muiste palju kordi ja mitmel viisil rääkis esivanematele prohvetite kaudu, on nüüd päevade lõpul meile rääkinud Poja kaudu, kelle ta on seadnud kõigi asjade pärijaks, kelle läbi ta on ka maailmad teinud, kes, olles tema kirkuse kiirgus ja tema olemuse kuju ning kandes kõiksust oma väe sõnaga…“ (Heebrealastele 1:1-3).

Heebrea kirja peatükk kordab üht tõde, mida iga kristlane teab, kuid mida vähesed mõistavad: „Jeesus on suurem.“ Raamatu autor on nii keskendunud sellele teemale, et ta ei võta aega isegi tervituseks. Ühtlasi ei anna ta oma lugejaile mingeid juhiseid, nagu paljude teiste Piibli kirjade alguses tehakse. Tal on vaid üks asi meeles: „Jeesus on suurem!“ Ta on täiega haaratud, võidetud ja vaimustatud Kristusest.

Sa võid nüüd küsida, et: „Jeesus on suurem kui mis?“ Leiame selle vastuse Heebrea 1 ptk’st: Ta on suurem kui kõik prohvetid, preestrid, kuningad ja inglid. Mida iganes sa ka ei nimetaks – Ta on suurem neist kõigist. Meile, kes me tunneme Kristust kui oma Päästjat, pole see mingi uudis, sest me teame, et Ta oli nii loomise juures kui ka valitseb kui igavene Kuningas. Jah, Ta on suurem kui kõik see, mida suudaksime eales ette kujutada.

Samas on nii palju kristlasi, kes komistavad lihtsa tõe otsa teadmise osas, et “Jeesus on suurem”. Probleem on järgmine: Jeesus on suurem, kui käsust tehtavad teod, kuid meie elame ikka nii, nagu tähendaks me teod rohkem kui Kristuse päästev arm. Me kuulutame küll, et oleme päästetud Tema armust, kuid millal iganes läbi kukume, langeme tagasi tegude tasandile, et saada taastatud. See on Vana Testamendi mõtteviis, mis viib orjusesse, kuid vaid vähesed meist mõistavad, et oleme langenud selle küüsi.

Lugedes Heebrea kirja edasi, näeme üht ”suuremat lepingut”, mille Jumal sõlmis meie peale mõeldes: ”Nüüd on aga Jeesus saanud seda ülevama ameti, mida parema lepingu vahemees ta on, mis on seadustatud paremate tõotuste alusel…„Vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, mil ma sõlmin Iisraeli kojaga ja Juuda kojaga uue lepingu.” (Heebrealastele 8:6, 8).

Jeesus on suurem!