KAS JUMAL IKKA VEEL RÄÄGIB?

Saamuel kuulis selgelt Jumala häält. Lausa nii selgelt, et Jumal ei ”lasknud ainsatki oma sõna tühja minna.“ (1 Saamueli 3:19). ”…sest Issand ilmutas ennast Siilos Saamuelile Issanda sõna läbi. Ja Saamueli sõna tuli kogu Iisraeli kätte.“ (1 Saamueli 3:21-4:1). Ka Taavet kuulis Jumalat rääkimas ning rääkis ka ise Jumalaga! Jumala hääles peitus kogu ta elu ja rõõm. Taavet ütles: „Jumal on rääkinud oma pühamus: „Ma tahan võidutseda.““ (Psalmid 60:8).

Tänapäeval on palju inimesi, kes ei usu, et Jumal ikka veel räägib nendega. Nad väidavad, et Jumal kõneleb vaid oma Sõna kaudu ja mida iganes Tal öelda on, on kõik koondunud Tema Pühadesse kirjadesse. Pole kahtlustki, et Jumal ei räägi kunagi oma Sõna vastu, kuid Jumal „on nüüd päevade lõpul meile rääkinud Poja kaudu.“ (Heebrealastele 1:1-2). Ja Tema Poeg räägib endiselt oma lastega! Ta ütles, et Tema lambad tunnevad Tema häält ega järgi kedagi teist. Me teame, et Jumal kõnetas inimesi Vanas Testamendis. Aga kuidas on lood Uue Testamendiga? Kuidas on lood nende viimsete aegadega?

Jumal kõnetas Saulust (Paulust) teel Damaskusesse: „Kui ta oli sinna minemas ja lähenes Damaskusele, välgatas äkitselt taevast tema ümber valgus ja ta kukkus maa peale maha ja kuulis üht häält, mis talle ütles: „Saul, Saul, miks sa mind taga kiusad?” (Apostlite teod 9:3-4). Paulus kuulutas kogu oma ülejäänud elu: „Ma kuulsin Tema häält!“ Ta ütles kuningas Agrippa ees: „Siis ma kuulsin üht häält mulle ütlevat heebrea keeles…tõuse püsti…sest mina olen sulle end näidanud selleks, et sind määrata sulaseks ja kõige selle tunnistajaks…“ (Apostlite teod 26:14 ja 16).

Ka Peetrus kuulis Jumala häält ja kuuletus sellele. Ta kuulis palves Jumalat ütlevat: „Aga ma kuulsin ka häält mulle ütlevat: „Tõuse, Peetrus, tapa ja söö!” Aga mina ütlesin: „Ei ilmaski, Issand…Hääl taevast ütles aga teist korda…See sündis kolm korda…“ (Apostlite teod 11:7-10).

Jeesus kutsub ka lõpuaja Laodikea kogudust panema tähele Tema häält ja avama end: ”Ennäe, ma seisan ukse taga ja koputan. Kui keegi kuuleb mu häält ja avab ukse, siis ma tulen tema juurde sisse ning söön õhtust temaga ja tema minuga.” (Ilmutuse 3:20).