KÕNELDES SÕNA TÄIE JULGUSEGA by Jim Cymbala

Millised asjad on olulised Apostlite tegude raamatu kogudusele? Apostlite palve annab sellest vägagi selgelt aimu: „Lase oma sulastel täie julgusega kõnelda sinu sõna.“ (Apostlite teod 4:29). Sellist asja nagu „õpitud julgus“ pole olemas. Ainuüksi Püha Vaim saab anda sulle julgust. Seda pole võimalik omandada kusagil seminaril. 2 Timoteosele 1:7 ütleb: „Jumal ei ole meile ju andnud arguse vaimu, vaid väe ja armastuse ja mõistlikkuse vaimu.“ Uue Testamendi jutlustajad esitasid julgelt inimestele väljakutseid, uskudes, et Püha Vaim on see, kes toob patutunnetuse inimeste südameisse, mis omakorda viib nende pöördumiseni. Nad ei kartnud midagi.

Peetrus ütles nelipüha päeval, et rahvas on Jeesuse Kristuse ülekohuste inimeste käte abil risti löönud ja surmanud. (vt.Apostlite teod 2:23). See oli nüüd küll viimane asi, mida rahvas kuulda tahtis. Kui David Letterman’il oleks TOP 10 nimekiri asjadest, mida juudi publikule mitte öelda, oleks esimene raudselt väide: „Teate, mis? Te tapsite omaenda kätega Messia, keda Iisrael on sajandeid oodanud.“ Kuid Peetruse julgus ei peletanud rahvast eemale. See hoopis lõikas nende teadvusesse ja päeva lõpuks oli suur hulk inimesi parandanud meelt oma patust ning pöördunud Jumala poole.

Järgmises peatükis oli Paulus rahvaga sama otsekohene, kes oli kogunenud vaatama jalutu tervendamist: „Teie salgasite ära Püha ja Õige ning palusite, et teile kingitaks mees, kes oli mõrtsukas. Teie tapsite Elu Juhi…Parandage siis meelt ja pöörduge, et teie patud kustutataks.“ (Apostlite teod 3:14-15, 19). Kui Paulus mõned aastad hiljem ka Efesoses kuulutas, oli tema vastandumine paganliku ebajumalateenistusega nii otsekohene, et see põhjustas mässu. „Seda kuuldes said nad täis raevu ja hakkasid hüüdma: „Suur on efeslaste Artemis!” Ja terve linn hakkas mässama…“ (Apostlite teod 19:28-29). See ei tundu just kõike turu-tundlikum või kasutajasõbralikum. Kuid sellest hoolimata rajati üks tugev kogudus. Apostlid mõistsid, et ilma julge ja agressiivse Jumala Sõna kuulutuseta, ei saa nad ka rajada sellist kogudust, mida Jeesus silmas pidas. Iga kogudus ükskõik, millises linnas, peab jõudma samale järeldusele.

__________
Jim Cymbala alustas Brooklyn’i Tabernacle kogudusega väikeses, viletsas seisus hoones, mis asus kahtlases linnaosas ja kuhu kuulus algul vaid 20 liiget. Põlise Brooklyn’i asukana on ta nii David kui Gary Wilkersoni pikaajaline sõber ja pidev kõneleja World Challenge’i poolt korraldatavatel pastorite ja juhtide konverentsidel.