JEESUS TULEB SÕJAHÜÜU SAATEL

„Sest Issand ise tuleb sõjahüüu, peaingli hääle ja Jumala pasuna saatel alla taevast ning esmalt tõusevad üles surnud, kes on läinud magama Kristuses, pärast kistakse meid, kes me oleme üle jäänud elama, ühtviisi koos nendega pilvedes üles õhku Issandale vastu, ja nõnda me saame alati olla koos Issandaga. Julgustage siis üksteist nende sõnadega!“ (1 Tessalooniklaste 4:16-18).

„Sõjahüüd“ tähendab kreeka keeles sütitamist, ülesäratamist, elevile ajamist, tegudele õhutamist. Peaingli hääl saab olema kuuldav kõigile, kes on võidukad Issandas. „Ta on ukse taga! Tulge Ta armsad! See, keda armastate, on nüüd teile järgi tulnud, et teid siit ära viia.“ See pole mingi vaikne, salajane tulek kusagilt nurga tagant. Ei! Jeesus tuleb pasunahelide ja inglite saatel, suure sõjahüüu ja peaingli hõisete saatel. Need, kes on surnud Kristuses, tõusevad esmalt üles Temaga kohtuma. Mis sa arvad, on nad seda tehes vait? Oma uutes ihudes? Igaveseks lunastatud ja lõpuks teel kauaigatsetud koju koos Jeesusega? Mu armsad, see saab olema äiksemürina suurune hõiskamine! Ja samal ajal, kui nemad juba rõõmustavad, saadab Jeesus oma inglid kogu maailma, et koguda sealt kokku kõik Tema lapsed. Milline imeline kohtumine see saab olema!

Kogu Tema tulek on järgnevas kontsentreeritult kokku võetud: „Ja nõnda me saame alati olla koos Issandaga.“ (1 Tessalooniklaste 4:17). Seetõttu on suht rumal vaielda selle üle, kas me igavik saab olema maa peal või kusagil mingis taevas. Taevas on seal, kus iganes on Jeesus. Osad on täiega veendunud, et me ei lahku siit maa pealt kunagi ja et Jeesus tuleb ise siia meie juurde, rajades oma Kuningriigi siia maa peale. Kõik aga, mida mina tahan, on: „Ja nõnda me saame alati olla koos Issandaga.“

Kas sina igatsed olla alati koos Issandaga? Kuid teadsid sa, et see on ka Tema igatsus olla alati koos sinuga? „Isa, ma tahan, et ka need, keda sa mulle oled andnud, oleksid minuga seal, kus mina olen, et nad näeksid mu kirkust.“ (Johannese 17:24). Seetõttu usalda kõik ajad ja hetked Isa hoolde ja ela oma elu nii, otsekui Jeesus tuleks tunni aja pärast. Samas aga ära unusta, et enne Tema tulekut on veel palju tööd teha!