ARMU TÖÖ by Gary Wilkerson

Kristus ei vaja meilt oma armu töös mingit abi!

Sa võid küll mõelda, et: „Kas mul tõesti pole mingit osa selles armu töös kanda?“ Kui sa aga püüadki midagi endast sellele armu tööle lisada, keerad asjad pigem tuksi. On võimatu lisada Ta aulisele armu tööle oma ülekohtu räbalaid. Meis ei ole mingit armu – me saame seda vaid vastu võtta. Ja isegi, et me saame seda välja jagada, on see siiski Jumala ja mitte meie arm.

See on see, mida Heebrealaste 10:29 silmas peab, kui ütleb, et me „tallame jalge alla“ Kristuse vere, kui püüame Jumala armule midagi juurde lisada. Seda tehes me lahjendame seda tegevust, solvates Tema aulist tööd, mida Ta on teinud. Tegelikkus on see, et ükskõik, mis ajahetkest me ka ei räägi, me toimime ühel kahest moel: 1. Me kas laseme Jumalal öelda, et meist ei piisa ja võtame vastu Tema armu täiuse või 2. Me nimetame Ta armu ebapiisavaks ja püüame oma jõupingutustega sellele midagi lisada.

Sa ütled nüüd: „Aga kui ma seda usuks, ei teeks ma iialgi midagi Jumala heaks.“ Tegelikult on aga hoopis vastupidi. Kui sa elad Kristuse armust, teed sa palju enam, sest sa teed seda pigem rõõmust kui närivast kohusetundest. Sa palvetad, sest sa armastad Jumala pühadust. Sa uurid Jumala Sõna mitte seetõttu, et see on su igapäevaste tegevuste nimekirjas, vaid seetõttu, et selles peitub su elu, rahu, rõõmu ja juhtnööride allikas. Lihtsamalt öeldes: arm aktiveerib Jumalale meelepäraseid tegusid. Nii et kui su elu koos Kristusega on hädine ja õnnetu – kui oled väsinud ja käid kirikus vaid seetõttu, et kardad kaotada oma päästet – oled järelikult võõrandunud Tema armust. Kuid Ta kutsub sind tagasi just praegu, öeldes: „Tule ja astu sellesse lepingusse, mis mul on Isaga. Ma tahan sind valada üle oma armuga, mis täidab sind mu Vaimu väega, et anda jõudu elamiseks.“

Tema läbi oleme täielikult puhtaks pestud ja täies rahus Jumalaga, ammutades täiega Tema armust. Meil pole midagi, mida saaksime lisada Ta juba lõpetatud tööle – Tema armust on enam kui küll! Meie asi on see auline and lihtsalt vastu võtta ja nautida seda täie rõõmuga!

„Sest teie olete armu läbi päästetud usu kaudu - ja see ei ole teist enestest, vaid see on and Jumalalt -mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda.“ (Efeslastele 2:8-9)