TEMA HÄÄL

Üks suurimaid õnnistusi, mida üks tõeline kristlane omab, on kuulda ja tunda Jumala häält. Tänapäeval on Tema häält võimalik kuulda sama kindlalt ja selgelt kui seda oli Aabrahami ja Moosese päevil. Seda on võimalik kuulda sama selgelt kui Saamuel ja Taavet seda kuulsid; kui Paulus, Peetrus, apostlid ja Patmose saare Johannes seda kuulsid! Jumal on tõotanud neil lõpuaegadel teha veelkord oma hääle selgelt kuuldavaks. Ta on andnud oma hääle kuulmise kohta ühtaegu tõotuse kui ka hoiatuse. Jumal kogub vaimsesse Siionisse kokku oma püha ja eraldatud jäägi, tehes oma hääle kuuldavaks neile. „Vaid teie olete tulnud Siioni mäe juurde ja elava Jumala linna, taevase Jeruusalemma juurde ja kümnete tuhandete inglite juurde.“ (Heebrealastele 12:22).

See on Jumala sõnum kõigile, kes on kutsutud välja sellest maailmast: Jumala hääl, mis raputas kord eelmiste põlvkondade ajal maailma, saab veelkord kostuma viimseks raputuseks! „Tollal pani tema hääl kõikuma maa, aga nüüd on ta tõotanud: „Veel kord panen ma värisema mitte üksnes maa, vaid ka taeva!” (Heebrealaste 12:26). Siin on Jumala hoiatus Tema pühadele, uskuvatele lastele: „Vaadake, et teie ei tõrgu kõnelejat kuulamast! Sest kui ei pääsenud maa peal pakku need, kes tõrkusid kuulamast sõnatoojat, siis palju vähem pääseme meie, kui me pöörame selja temale, kes on taevaist.“ (Heebrealastele 12:25).

Miks kogub Jumal rahvast kõigist surnud kogudustest? Miks hüüab Ta Vaim: „Tulge välja Paabelist, mu rahvas! Ärge saage osa tema pattudest!“ Aga seetõttu, et Jumal vajab neil viimseil päevil rahvast (Siioni rahvast), kes neil segastel ja rasketel lõpuaegadel ei oleks segaduses valeõpetustest. Need on Tema lambad, kes ei järgi valeõpetajaid, vaid tunnevad oma Isanda häält. Jumal kõneleb neile selgelt ja konkreetselt ja nad elavad Tema häält järgides! Tema hääl juhatab neid, lohutab neid ja juhib neid kõiges. Üks pühadele omane omadus on see, et nad ei eksi Jumala hääle suhtes. Nad tunnevad seda – nad kuulevad seda – ja lasevad sel valitseda oma elude üle. See on kahtlemata kindel, püsiv ja eksimatu!