KOGU SINU NÕU, JUMAL

Esimene tunnus ärkamisest on suur igatsus kuulda ja kuuletuda Jumala Sõnale.

„Siis kogunes terve rahvas nagu üks mees Veevärava esisele väljakule, ja nad ütlesid kirjatundjale Esrale, et ta tooks Moosese Seaduse raamatu, mille Issand Iisraelile oli andnud. Ja preester Esra tõi Seaduse koguduse ette, niihästi meeste kui naiste ette, ja kõigi ette, kes mõistsid kuulata, seitsmenda kuu esimesel päeval. Ja ta luges seda Veevärava esisel väljakul koidust keskpäevani meeste ja naiste ning arusaajate ees; ja kogu rahva tähelepanu oli suunatud Seaduse raamatule…Ja Esra avas raamatu kogu rahva nähes…ja kui ta selle avas, tõusis kogu rahvas püsti.“ (Nehemja 8:1-3,5) Nende südamehüüe oli: „Too meile tõelist Jumala Sõna!“ Esra seisis puust laval ja luges 6 tundi Jumala Sõna, samal ajal kui suur rahvahulk seisis ja kuulas tähelepanelikult, kuidas nende kannatuste põhjuseks oli nende endi põikpäisus ja mässumeelsus.

Kõige kindlam märk ärkamisest kas inimese hinges, koguduses või linnas, on nälg Jumala Sõna järele. Äralangenud kristlased ei taha midagi kuulda Jumala Sõnast – see on nende jaoks igav! Nemad tahavad eelkõige põnevust. Tagasilangenud jutlustajad ei kuuluta just palju Jumala Sõna – pigem jagavad väikesi jutlusi. Nad ei kuuluta Jumala seadusi, sest see tooks rahva patutunnetusele ja raputaks kogu kogudust! Kõik kompromissi aldid paneks aga vingerdama.

Kus aga Püha Vaim tegutseb, hüüavad inimesed oma pinkides Jumala Sõna järele. Ma saan sadu kirju „näljast nõrkevatelt“ Jumala pühadelt, kes ütlevad: „Me oleme nii näljased. Me ei kuule tegelikku Jumala Sõna. Meile jagatakse vaid surnud kirjasõna, kus pole mingit võidmist!“ Seal, kus Jumal tegutseb, on ka Piiblid kõikjal. Seal valitseb üks tõeline elevus võimaluse üle kuulutada ja õpetada Jumala Sõna, mille vastu tuntakse tõelist aukartust ja austus.

Kui kurb siis, et nii paljudes karismaatilistes kirikutes on jutlustest saanud midagi, mis tuleb lihtsalt välja kannatada. Rahvas igatseb eelkõige muusikat, meelelahutust ja erikülalisi! Kui aga Püha Vaim tuleb, tabab Jumala Sõna kui lumetorm. Ja inimeste südamehüüd saab olema: „Issand, ma tahan seda kõike! Nii head kui halba, nii käske kui tõotusi. Kogu Sinu nõu, Jumal!“