JUMALIK SOSIN

Kui sulged end koos Jumalaga oma palvekambrisse, juhib Püha Vaim sind alati Jumala ilmutatud Sõna juurde. Kristus on elav Sõna ja Ta ehitab su usu üles.
Meile on antud korraldus: „Pange ülle Jumala sõjavarustus, et te suudaksite seista kuradi salanõude vastu!...Seepärast võtke kätte kõik Jumala sõjavarustus, et te suudaksite vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima, kui te olete kõik teinud…Võtke ka…vaimumõõk, see on Jumala sõna!“ (Efeslastele 6:11, 13, 17). Sageli, kui saame konkreetsed juhised Jumalalt, juhib Püha Vaim meid mõne piiblikoha juurde, sosistades: „Vaata sinna!“ Ja siis Jumala Sõna kõnetab meid otse, öeldes, kuidas oma kriisidest läbi minna.
Paljud teist, kes te seda sõnumit loete, olete olukorras, mis nõuab sõna Jumalalt. Mitte keegi teine ei saa aidata teid ja ainus viis, kuidas kriisidest läbi minna, on püsida Kristuse ligiolus, kuni Ta annab oma juhised! Tema on see, kes peab ütlema, kuidas sellest läbi minna – mida teha ja millal tegutseda. Täiuslik ajastus on vaid Püha Vaimu käes ja see ei tule kunagi liiga vara ega liiga hilja.
Mu armsad, te ei pea muretsema oma katsumuste pärast. Jumal on ustav reageerima igale te vajadusele ja palvele, mistõttu kui palute, öelge lihtsalt: „Issand, ma tulen mitte vaid selleks, et saada oma vajadused rahuldatud, kuid ka selleks, et rahuldada Sinu vajadust.“
Meid loodi elama osaduses Jumalaga isegi keset kõige raskemaid aegu. Meeldib sulle olla koos Temaga? Eelistad sa Teda enam kui kõiki teisi? Ma loodan, et su südamehüüe on: „Jeesus, Sina oled mu südame suurim rõõm ja ma armastan su seltskonda!“
Mu palve on, et Jumal kingiks meile kõigile südame, mis oleks kergesti lummatud Tema ligiolust. Mistõttu palugem läbi kõigi oma katsumuste ning kuulakem Püha Vaimu oma salajases palvekambris.