ROHKEM PÜÜDMINE EI AITA - Jim Cymbala

Paljud meist igatsevad enama järele Jumalas, kuid seda vaid seni, kuni me seetõttu pilkealuseks ei sattu. Meie läänelik mõtteviis on: „Ma teenin küll Issandat, kuid kontroll on siiski minu käes.“ Kuid see pole see, kuidas kogudus oma alguse sai. Esimene ristikogudus sai alguse Jumala Vaimu poolt kontrollitud kristlastest, kes pühendasid end täiega Jumalale. Jah, see on radikaalne, kuid see on see, kuidas Jumal seda tegi.
Osad võivad nüüd öelda: „Jaa, aga me oleme Uue Testamendi kristlusest kaugemale jõudnud.“ Kui nii, siis tahaksin väga näha selle kaugemale jõudmise vaimuvilju. Inimesed võivad ju pilgata neid esimesi, „harimatuid“ kristlasi, kuid tuhanded inimesed said nende kaudu päästetud (vt Apostlite tegude nelja esimest peatükki). Jumala Sõna peeti kalliks. Kogudused olid täis ohvrimeelset armastust. Püha elevus täitis kogu õhkkonda. Oleme me ikka tõesti sellest kaugemale jõudnud?
Apostlite tegude 2. peatükis, kui jüngrid olid ühes paigas koos, langes Püha Vaim nende üle ja nad hakkasid rääkima neile võõrastes keeltes. Ei taha siinkohal arutleda keeltes rääkimise teema üle, vaid tuua esile tõsiasja, et kui Jumala Vaim nende üle tuli, tegid nad koheselt midagi, mis polnud neile loomupärane. „Kui nüüd see hääl kostis, tuli kokku nende kogukond, ja kõiki valdas hämmastus, sest igaüks kuulis räägitavat oma murret. Nad jahmusid ja panid imeks, öeldes: „Ennäe, eks need kõik, kes räägivad, ole galilealased? Kuidas siis meist igaüks kuuleb oma sünnimaa murret?“ (Apostlite teod 2:6-8) 
Jüngrid rääkisid keeltes, mida nad inimlikult ei osanud. Nad tegid midagi, millele polnud muud seletust kui vaid see, et Jumal oli selle allikaks. Vaimu poolt kontrollitud elu vaieldamatu tunnus on see, et meid tõstetakse kõrgemale meie loomulikest andidest ja oskustest.
Vaimuga täidetud elu iroonia peitub aga selles, ette selleks, et saada suuremat väge, peame loobuma omaenese jõust ja väest. Kui palju kordi oled sa raskustes püüdnud pingutada veelgi rohkem? Oled sa kunagi püüdnud pingutada selle nimel rohkem, et lugeda enam Piiblit või palvetada kauem? Selle nimel, et armastada mittearmastusväärset inimest? Olla julge, kui tegelikult kardad? Kuidas see ka toimis?

Jim Cymbala alustas Brooklyn’i Tabernacle kogudusega väikeses, viletsas seisus hoones, mis asus kahtlases linnaosas ja kuhu kuulus algul vaid 20 liiget. Põlise Brooklyn’i asukana on ta nii David kui Gary Wilkersoni pikaajaline sõber.