MISKI EI KÕIGUTA SIND

„Igaüks nüüd, kes neid mu sõnu kuuleb ja nende järgi teeb, sarnaneb aruka mehega, kes ehitas oma maja kaljule.“ (Matteuse 7:24). 
Mu armas, sa ei ole küll kaljule ehitamas, kui vajad Jumalale kuuletumiseks pastori kärkimist. Või teatud paketti reegleid, mida järgida. Sa ei vaja mingit reeglistikku, vaid kirglikku armastust Jeesuse vastu. Mida enam sa Jeesust armastad, seda lihtsam on ka Teda teenida ja Talle kuuletuda. Kui su süda on lummatud Jeesusest, ei pea sa pidevalt minema Ta ette ja nutma: „Jumal, murra see hingevaenlase vägi mu elus!“ Ei! Need ahelad hakkavad iseenesest langema, kui õpid tundma Tema südant ja kuuletumine Talle saab sulle enam kui omaseks.
Kui armastad Jeesust, tahan küsida su käest mõned küsimused:
Kuidas sa saad veeta üht ainustki päeva ilma Tema Sõna lugemata?
Kuidas sa saad mitte igatseda isiklikku palveaega vaid koos Temaga?
Kuidas sa saad mitte kiita ja ülistada Teda?
Kuidas sa saad mitte püüda olla Talle meelepärane?
Jeesus ütleb meile: „Kellel on minu käsud ja kes neid peab, see ongi see, kes armastab mind. Aga kes armastab mind, seda armastab mu Isa, ja mina armastan teda ning näitan talle ennast.” (Johannese 14:21). Milline imeline tõotus!
Uuri evangeeliume ja õpi tundma Jeesuse sõnu. Alusta Mäejutlusega Matteuse 5 ptk’s ja loe ka kuuendat ning seitsmendat peatükki. Seejärel aga, kui oled õppinud tundma Tema sõnu, tee nende järgi! Jumala korraldused ei ole koormaks ega kurvastavad. Hoopis vastupidi – nendele kuuletumine muutub üha kergemaks, mida enam Teda armastad.
Rajades oma maja kaljule, võid sa tormide saabudes seista täie julgusega. Miski ei kõiguta sind, kuna elad ja käid armastavas sõnakuulelikkuses oma Isale.