ÜKSKI SEPITSUS SU VASTU EI TOIMI

Teadsid sa, et Saatan koondab vahel inimesed kokku su vastu, takistamaks su jõupingutusi Jumala heaks? Nad teevad kõik selle nimel, et sind heidutada või su teenistusele vett peale tõmmata. Kuid kui oled Jumala missioonil , tegemas Tema tööd ja täitmas Tema tahet, ei lähe ükski sinu vastu sepitsetud plaan täide.
Jumal kutsus Nehemjat ehitama üles Jeruusalemma langenud müüre. Kogu töö kulges enam kui ladusalt, kuniks Saatan õhutas üles ühe herilasepesa takistama seda kõike. Neli väga prominentset juhti koondasid jõud, et teha Nehemjale kurja (vt Nehemja 6:2). Need juhid seadsid neli korda Nehemjale lõksu, kutsudes teda välja. „Me nõuame, et tuleksid oma müüri otsast alla ja räägiksid meiega!“ Kuid Nehemja vastas kõigil neil neljal korral: „Ei tule ma midagi müüri otsast alla, kuna Jumal on andnud mulle töö, mis vajab tegemist.“ (vt Nehemja 6:3).
Mu armsad, ärge saage seotud inimestega, kes tahavad vaid vaielda. See on mõeldud teie häirimiseks, samas kui te peate minema edasi Jumala tööga. Põhjus, miks Saatan tõuseb teie palveelu, pühitsuse ja osaduse vastu Jumalaga, pole vaid selles, et teid rajalt maha võtta. Ta tahab ühtlasi ka rikkuda teenistuse, mille Jumal on teile andnud ja hävitada kõik, mis võiks tuua au Isa nimele.
Need neli juhti lasid Nehemja kohta lahti kulutulena levivaid kõlakaid, mispeale paljud pöördusid tema vastu. Kõik need rünnakud olid vaid selleks, et tekitada hirmu Nehemja südames, et ta heituks ja põgeneks. Kuid ükski neist sepitsustest ei suutnud peatada Jumala tööd! Piibel ütleb: „Nõnda sai müür valmis…Ja kui kõik meie vaenlased seda kuulsid, siis kõik meie ümberkaudsed paganad kartsid ja langesid väga eneste silmis, sest nad mõistsid, et see töö oli tehtud meie Jumala abiga.“ (Nehemja 6:15-16).
Kui me jääme vankumatuks, läheb ka Jumala töö edasi ning inimesed meie ümber näevad seda ja toovad au Tema nimele ühes meiega.