TEE VÕIDUNI

Milline on võidu tee Jumala rahva jaoks?
Esiteks, sukeldu Jumala Sõnasse, hoia kinni oma erilisest tõotusest, vii see oma salajasse palvekambrisse ja hoia seda Jumala silme ees. Mul on oma lemmiksalmid Piiblist, mida igakord, kui Jumala poole hüüan, Talle ka ette kannan.
„Kas on teie seas sellist inimest, kellelt ta poeg palub leiba, ent tema annab talle kivi? Või kui ta palub kala, ent ta annab talle mao? Kui nüüd teie, kes olete kurjad, oskate anda häid ande oma lastele, kui palju enam teie Isa, kes on taevas, annab head neile, kes teda paluvad!“ (Matteuse 7:9-11).
Palu Jumalalt häid asju. Ta igatsus on anda neid sulle! Ühtlasi palu ka, et Ta kõrvaldaks kogu su häbi ja patu plekid. Ta igatseb seda teha su heaks. „Aga Jumalale, kes meis tegutseva väega võib korda saata palju rohkem, kui oskame paluda või isegi mõelda,  temale olgu kirkus koguduses ja Kristuses Jeesuses igavesest ajast igavesti kõigi sugupõlvedeni! Aamen.“ (Efeslastele 3:20-21).  Vii see tõotus igapäevaselt Jumala ette ja ütle: „Isa, Sa oled öelnud, et Sa teed rohkem, kui ma eales suudan paluda, mistõttu ma palun täna, et Sa täidaksid mu palve ülirikkalikult.“ Jumalale on taoline usk meelepärane.
Teiseks, usalda Püha Vaimu, kes elab sinu sees. Jumal ei pea läkitama inglit kõnelema sinuga. Tema allikad on juba olemas su sees – Püha Vaimu enda näol! Tunnista Tema ligiolu ja ütle Talle: „Püha Vaim, Sina tead teed välja sellest segadusest, mina mitte. Seetõttu usaldan kogu oma elu suuna Sinu hoolde, sest Sina tunned ja tead Jumala meeli ja mõtteid.“
Mu armas, kui kasutad seda lihtsat ülestunnistust, saad ka kogema värskenduse aegu Issandalt. Ja isegi, kui sina oled valmis alla andma, on Tema ustav täitma oma tõotust.