POOLELDI VASTATUD PALVED

„Läbi palvetama“ on esimeste nelipühilaste poolt loodud termin, mis osade nende jaoks tähendas seni põlvedel olemist, kuni oled kindel, et oled Jumalalt vastuse saanud. Teiste jaoks tähendas see ikka ja jälle Jumala juurde tagasitulekut, kuni vastus saabus. (Seda nimetati „püsivaks palveks“).
Käies noore poisina kristlikes laagrites, kuulsin inimesi tunnistamas: „Hoian altari sarvedest kinni ega lase lahti seni, kui olen Jumalalt vastused saanud.“ Samas ei usu ma, et see oleks „läbi palvetamise“ tõeline tähendus.
Võid sulgeda end koos Issandaga oma palvekambrisse, tundes rõõmu Tema ligiolust. Võid veeta kvaliteet-tunde, kui mitte isegi päevi, „hõljudes“ armsas suhtlemises Temaga. Kõik su vajadused võivad saada rahuldatud ja su süda võib tunda täit rahulolu, kuid mis saab siis, kui lahkud sellest pühast ja lähedasest osadusest? Sa võid tõusta oma põlvedelt ja sattuda tagasi hävitavasse olukorda, mis pole karvavõrdki muutunud. Võid näha Saatanat juba ootamas sind, valmis ründama sind samade probleemide ja tühjusega nagu enne. Mistõttu las ma küsida su käest: „Mis kasu on mäetipus kogetud aulistest hetkedest, kui need ei kanna sind läbi lahingu?“
Las ma selgitada pisut, millena mina „läbi palvetamist“ näen. See tähendab lihtsalt seda, et see sama jõud, vägi ja julgustus, mille saad Jumalalt oma palvekambris, peab kandma sind ka läbi eelolevatest katsumustest. Võit, mille saavutad oma salajases palvekambris, peab tooma sulle võidu ka lahinguväljal.
Mõtle sellele: kas said osa „täideläinud palvest“? Sest „läbi palvetamine“ tähendab oma palve täielikku täitumist. Paljud kristlased näevad vaid pooleldi täitunud palveid, kuna nad ei lase sellel, millest nad said Jumalaga osa oma palvekambris, kanda neid ka läbi nende katsumuste. Nii on paljud siirad palved läinud raisku ja kaduma, kuna nad ei saanud sellisel moel „läbi kantud“.
Armsad, palve pole lõpetatud ja „läbi palvetatud“ seni,  kuni see pole teid kandnud läbi teie katsumusest. Asi pole „läbi palvetatud“ seni, kuni see pole katsumustes „läbi elatud“ jõuga, mis saadud Jumala ligiolust.