KUULETE TE TA KOPUTUST UKSEL? - Claude Houde

Jeesus manitses Laodikeia kogudust, kes esindas lõpuaegade kogudust. Ta andis neile hoiatuse, mis ulatub üle sajandite ja puudutab ka nii mind kui sind täna: „Kui sa meelt ei paranda, sülitan ma su välja oma suust.“ (vt Ilmutuse 3:16). Millised erakordsed sõnad!
Mis on see kuritegu; see kujutletamatu patt, mille kaasaja kogudus on korda saatnud? Pane tähele Selle sõnu, kes enam kui midagi muud, igatseb meie usu, usalduse ja alistumise järele: „Ma tean su tegusid, et sa ei ole külm ega kuum…Ole siis innukas ja paranda meelt! Ennäe, ma seisan ukse taga ja koputan. Kui keegi kuuleb mu häält ja avab ukse, siis ma tulen tema juurde sisse ning söön
õhtust temaga ja tema minuga.“ (Ilmutuse 3:15, 19-20).
See sageli tsiteeritud piiblilõik ei viita kaugeltki kadunud maailmale, kes peaks „Jeesuse sisse laskma“. Pigem on see otse ja täie tõsidusega kutse kaasaja usklikele, kes lesivad laisalt oma ükskõiksuse sohvadel, olles üsnagi rõõsad ja rahulolevad iseendi kui kõige neile kuuluvaga.
See põlvkond on saatanlikult pimestatud vaimse ilmutuse suhtes, mille kohaselt on ilma põleva usuta võimatu olla Jumalale meelepärane. Jeesus seisab sõna otseses mõttes ja dramaatiliselt iseseisva koguduse ukse taga, kes loodab omaenda meetodite, strateegiate, aluste ja taktikate peale, mis kõik on laenatud ilmalikust sfäärist. Ta hüüab seal: „Laske mind sisse! Parandage meelt! Pöörduge ära nende katkiste tsisternide juurest, milles pole mingit elavat vett! Ma igatsen inimeste järele, kes käiksid elavas usus ja kelle usaldus ning kindlus oleks ainuüksi minu tõotustel. Ma igatsen inimesi, kelle usk laseks neil näha nähtamatut, uskuda uskumatut ja võta vastu võimatu!“

Claude Houd on Eglise Nouvelle Vie (Uue Elu Koguduse) juhtivpastor Montrealis, Kanadas. Pidev kõneleja World Challenge’i poolt korraldatavatel pastorite ja juhtide konverentsidel. Uue Elu Kogudus on kasvanud tema juhtimise all käputäiest inimestest enam kui 3500 liikmeliseks, olles üks väheseid edukaid protestantlikke kogudusi Kanadas.