ONS’ SU LAHING UNIKAALNE?

Koged sa, kuidas sind litsutakse ja pressitakse igast küljest ning pannakse proovile rohkem, kui sa kanda jõuad? On su jõud peaaegu, et otsakorral, jättes sind enam-vähem allaandmise seisu? Kui nii, siis milline on su tee võiduni? Las ma jagada sinuga, kuidas Jumal mind pidevalt läbi kannab.
Esiteks, ära arva, et koged mingit imelikku, unikaalset lahingut. Hoopis vastupidi! Sa oled heas seltskonnas. Mäletad Iiobit, Jeremijat, Eelijat, Taavetit või Paulust? See, millest läbi lähed, on olnud tuttav teema paljudele usklikele läbi sajandite. „Armsad, ärge võõrastage enestes tulekuumust, millega teid pannakse proovile, nii nagu sünniks teile midagi võõrast, vaid rõõmustage, et nii nagu te olete Kristuse kannatuste osalised, võite rõõmuga hõisata ka tema kirkuse ilmumisel.“ (1 Peetruse 4:12-13). 
Teiseks, kui arvad, et ei suuda enam teha ühtki sammu või pidada vastu veel üht tundi, kisenda kõige täiega Jumala poole: „Issand aita!“ Seejärel aga võta kuulda psalmisti nõu: ”Aga mina hüüan Jumala poole ja Issand aitab mind. Õhtul ja hommikul ja lõunaajal ma kurdan ja ägan, ja ta kuuleb mu häält. Ta lunastab mu hinge rahusse kallalekippujaist, sest need on hulgani mu ümber. ” (Psalmid 55:17-19).
„Kiidetud olgu Issand!” nõnda ma hüüan, ja ma pääsen oma vaenlaste käest...Oma kitsikuses ma hüüdsin Issandat ja kisendasin oma Jumala poole. Ta kuulis mu häält oma templist ja mu appihüüd jõudis ta palge ette, ta kõrvu.”  (Psalmid 18:4,7).
„Issand, mu Jumal, ma kisendasin su poole ja sa tegid mu terveks.“ (Psalmid 30:3) 
Siin on aga võtmesalm: „Sest tema kisub hädast välja vaese, kes kisendab, ja viletsa ja selle, kel pole abimeest.“ (Psalmid 72:12) 
Jeesus saatis Püha Vaimu olema su abimees, mistõttu ta kõrvad pole kurdid su appihüüu suhtes!