ANDEKS ANTUD

Jeesus ütleb meile: „Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes kuuleb minu sõna ja usub teda, kes minu on saatnud, sellel on igavene elu, ning ta ei lähe kohtu alla, vaid on läinud surmast ellu.“ (Johannese 5:24). Ehk teisisõnu ütleb Jeesus: „Kui te usute minusse, siis te ei lähe kohtu alla, kuid liigute surmast ellu.“

Piibel on kaanest kaaneni täis salme, mis kinnitavad meile, et kui Issand on kord meie patud andestanud, siis Ta ka kustutab need oma mälust.

„Mina, mina olen see, kes kustutab su üleastumised iseenese pärast ega pea meeles su patte.“ (Jesaja 43:25)

„Ma kaotan su üleastumised nagu pilved ja su patud nagu pilvituse. Pöördu minu poole, sest ma lunastan sinu!“ (Jesaja 44:22)

„….sest ma annan andeks nende süü ega tuleta enam meelde nende pattu.“ (Jeremija 31:34)

„Sest ma olen armuline nende ülekohtuste tegude vastu ja ei tuleta enam meelde nende patte." (Heebrealastele 8:12)

"See on leping, mille ma teen nendega pärast neid päevi, ütleb Issand: ma annan oma seadused nende südamesse ja kirjutan need nende mõistusesse. Ja ma ei mäleta enam nende patte ega ülekohtutegusid." (Heebrealastele 10:16-17)

„…kes halastab jälle meie peale, tallab maha meie süüteod? Sina heidad kõik meie patud mere sügavustesse.“ (Miika 7:19)

Siin on üks võrratult hea uudis igale kristlasele, kes on eales higistanud, pingutanud või pongestanud selle nimel, et oma inimlikus jõus oma lihalikud teod suretada. Käib see ka sinu kohta? Kui mitmeid lubadusi oled sa Jumalale andnud ja seda kõike vaid selleks, et neid siis jälle murda? Kui palju kordi oled sa püüdnud olla Jumalale meelepärane, püüdes sõdida oma himude ja harjumuste vastu, taaskord läbi kukkudes?

Siit tuleb see hea sõnum, mis kirjas Miika raamatuse: „Mina, sinu Jumal, kõrvaldan kõik sinu puudused.“ Jumal on andnud meile salmide kaupa tõotusi selle kohta, kuidas Ta kustutab kõik meie patud oma mälust. Ta lihtsalt kustutab need ära. Ta ei pea neid enam meeles. Ta matab need mere kõige sügavaimatesse sügavustesse. See tähendab seda, et Ta lihtsalt kogub need kokku ja hävitab need oma mälust.

Jesaja ütleb meile, et Jumal võtab kõik meie üleastumised ja viskab need üle õla minema. „…sa heitsid kõik mu patud oma selja taha.“ (Jesaja 38:17). See tähendab seda, et Jumal ei vaata enam kunagi me pattudele ega tunnista neid.

Seetõttu luba mul küsida: kui Jumal unustab kõik meie patud, miks siis sina ja mina seda ei tee? Miks me siis lubame vaenlasel kaevata oma mineviku mülgastes, lastes tal meile kõike seda vana ikka ja jälle nina alla hõõruda, kui tegelikult on kõik need lood juba ammu Kristuse verega kaetud?

Kristuse vere puhastav ja andestav vägi on kõikehõlmav – see katab kogu meie elu!