HOITUD VÄGEDE ISANDA POOLT

Vana Testamendi usklikud tundsid Jumalat viisidel, millest meie, Uue Testamendi usklikud, teame väga vähe. Nad tundsid Teda kui vägede Issandat! Vanas Testamendis, alates Saamueli raamatust ja lõpetades Malakia kirjaga, on üle 200 korra viidatud Jumalale selle nimega. Võime lugeda Piiblist, kuidas Taavet sai üha tugevamaks ja tugevamaks, kuna vägede Issand oli koos temaga. See võimas termin jookseb korduvalt läbi ka Psalmidest:

• „Vägede Issand on meiega, Jaakobi Jumal on meile kindlaks kaitseks. Sela.“ (Psalmid 46:8)
• „Issand, vägede Jumal, kes on nii võimas kui sina, Issand? Ja sinu ustavus on sinu ümber.“ (Psalmid 89:9)
• „Issand, vägede Jumal, kuule mu palvet…“ (Psalmid 84:5)

Heebrea keeles on termini „vägede Issand“ vastand tsbaah, mis viitab sõjaväele, mis on igati lahinguvalmis. Sõdurid, kaarikud ja hobused - kõik valmis sööstma lahingusse selleks ettemääratud ajal. Kokku kogutud sõjavägi, kes juhiste ootel.

Oli kord olukord, kus Assüüria sõjavägi tõusis kuningas Hesekieli ja Juuda vastu. Kuid raevuka sõjaväe rünnak ei kõigutanud kuningat karvavõrdki ja ta ütles jumalarahvale: "Olge vahvad ja tugevad, ärge kartke ja ärge kohkuge Assuri kuninga ees ja kogu selle jõugu ees, kes on koos temaga! Sest see, kes on meiega, on suurem kui see, kes on temaga. Temaga on lihane käsivars, aga meiega on Issand, meie Jumal, meid aitamas ja meie võitlusi võitlemas." Ja rahvas toetus Juuda kuninga Hiskija sõnadele.“ (2 Ajaraamatu 32:7-8)

Vana Testamendi usklikud hingasid nägemuses kõikväelisest Jumalast, kes on kõikvõimas ja kelle nähtamatu armee oli kogutud kokku neid kaitsma. Taavet uhkeldas: „Jumala sõjavankreid oli musttuhandeid ja tuhat korda tuhandeid, kui Issand tuli Siinailt pühamusse.“ (Psalmid 68:18). Psalmisti kohaselt on nad kogutud kokku meie pärast, sest: „Issand on su hoidja, Issand on su varjaja su paremal käel.“ (Psalmid 121:5).

Me ei suuda hoida end kurjuse eest omaenese jõust. Me ei suuda ka sõdida Saatanaga omaenese jõust. Vägede Issand on see, kes saab meid hoida. Pange tähele, mida Piibel ütleb: „Ta ulatas kõrgusest käe, ta võttis minu, ta tõmbas mu välja suurest veest. Ta päästis minu mu tugeva vaenlase käest, mu vihkajate käest, sest nad olid vägevamad minust.“ (Psalmid 18:16-17).

Juuda kirjas tõotatakse meile: „Temale, kes suudab teid hoida komistamast ja panna laitmatuna oma kirkuse palge ette hõiskama.“ (Juuda kiri 24)