MU PALVE ON, ET TE NAUDIKS ISSANDA LIGIOLU

Heebreakeelses originaalkirjas on üks tekst, mis on olnud mulle väga suureks õnnistuseks ja ma tahaksin jagada seda ka teiega. „Kui kurjuse taotlejad, kes kaugel sinust, mulle lähenesid, olid sina Jehoova mulle ligi oma ustava sõnaga.“ (Psalmid 119:150-151, Helen Spurrell’i tõlge)

Deemonlikud väed ja võimud olid Taaveti ümberpiiranud, püüdes kiskuda maha ja hävitada nii teda kui kogu Iisraeli. Sellele vaatamata usaldas see jumalamees vaenlase lähenedes Jumalat, hoides veelgi enam oma Issanda ligi. Taavet ütles, et Jumal toetab teda oma parema käega, kandes läbi kõikidest vaenlase rünnakutest.

Selles Taaveti tunnistuses peitub üks võrratu tõotus ka sinu ja minu jaoks. Me võime olla kindlad, et vaenlane on jalul kiusamaks, maha kiskumaks ja hävitamaks kõiki, kes armastavad Jumalat. Ta teeb kõikvõimaliku, et heita meid meeleheite, -segaduse, -süütunde –ja hukkamõistu mülkasse.

Koged sa ehk just praegu teatud saatanlikke „kurjuse taotlejaid“ ründamas end? Hingematvad kiusatused? Katsumused? Rahalised koormad? Abielu või pereprobleemid? Äriga seotud probleemid? Kuid kõik su ründajad su vastu tõusevad, siis ole julge, sest Kõikväeline Jumal on sulle veelgi lähemal. Ta on sinu poolel ja kui Ta on su ligi, siis Ta ka tegutseb sinu heaks. Ma isegi ei kujuta ette, et Jumal võiks olla oma lapse ligi ja samas lihtsalt vaadata käed rüpes pealt, kuidas Saatan kiusab ja hävitab Tema kõige kallimat ükskõik, mil viisil.

Loe Psalme 68:1-4 ja vaata, mida Jumal on lubanud teha su heaks, kui sa vaid usaldad Teda. Sa võid kuulutada neid nelja salmi oma elu üle nii nüüd kui läbi kogu aasta. Õpi need salmid pähe, seisa nende peal ja tea, et Jumal tagandab kõik su vaenlased.