TERVITUSED MEIE VÕRRATU ISSANDA NIMEL

Tahaksin julgustada sind lugema neid võrratuid salme Psalmides 142 ja 143, et julgustada end ja ehitada üles oma usku.

Ma mõtlesin sellele, millest Taavet küll läbi läks, kui ta ütles: „Kui minu vaim nõrkeb mu sees, siis sina tunned mu teerada.“ (142:4), korrates seda taaskord Psalmis 143:4: „Mu vaim nõrkeb mu sees ja mu süda tunneb jubedust mu rinnus.“ Sest tegelikult ütleb Taavet ju seeläbi Jumalale, et: „Ma olen uppumas keset oma vaeva. Olen oma vaenlaste rünnaku all ja see kisub mind maha.“ Ta hüüdis Issanda poole: „Kuule mu appihüüdu, sest ma olen omadega täitsa läbi. Tõmba mu hing välja sellest kitsikusest!“ (142:7-8).

Armsad, need sõnad on pandud kirja meie jaoks ja meile juhisteks. Neis peitub üks julgustus kõigile Jumala lastele, kes on murest murtud ja katsumustega silmitsi. Mõned teist on mattumas rahamurede ja võlgade alla ja paljud armsad suudavad vaevu vaevu ots-otsaga kokku tulla. Paljud lesed ja vanemad abielupaarid saavad hädavaevu hakkama.

Mind on sageli süüdistatud liigses sünguses ja negativismis. Inimesed ütlevad, et keegi ei taha kuulda halbu sõnumeid ja kõnelejate ees, kes räägivad valust, kannatustest ja vaevast, suletakse lihtsalt oma kõrvad. Kuid fakt on see, et enamus meist elab maailmas, kus elumerelained lihtsalt löövad aegajalt meie pea peal kokku. Ja nõnda nagu Taavet, nõnda kogeme meiegi murede tulva ja katsumusi, ükskõik kui õiged me ka poleks. Me kannatame haiguste all ja kaotame surma kaudu oma lähedasi; kogeme segadust ega tea, mida järgmisena ette võtta. Me kogeme põrgulikke rünnakuid oma usu suhtes.

Aga just neil üle-pea-kasvavatel aegadel õpime me otsima Jumalat kõige enam ja hüüdma oma valus Tema poole. Taavet ütles: „Ma valan välja oma kaebuse tema ette, ma annan temale teadaoma ahastuse.“ (142:3) „Oma ustavuses vasta mulle...“ (143:1) Oled sa hetkel mattumas elumurede alla? Kui oled, siis tee nii nagu Taavet tegi:


Ma laotan oma käed laiali sinu poole, mu hing himustab su järele nagu janunev maa.(143:6).


Ära pane oma palet mu eest varjule...Annamulle vara kuulda oma heldust, sest ma loodan sinu peale! Anna mulle teada tee, mida pean käima, sest sinu poole ma tõstan oma hinge! (143:7-8).


Kisu mind ära, Issand, mu vaenlaste käest;sinu kaitse alla ma kipun! Õpeta mind tegema sinu meelt mööda, sest sina oled mu Jumal!Sinu hea Vaim juhatagu mind tasasel maal!Issand, elusta mind oma nime pärast, vii välja mu hing kitsikusest
oma õiguse pärast! (143:9-11).

Ole julgustatud! Jumalal on kõik kontrolli all ja Ta vastab su vajadustele just täpselt õigel ajal!