VABAKS LÕVI KÄPA ALT

See on meie endi huvides, et Jumal kutsub meid üles meeles pidama. Mäletades Jumala vabastavaid ja imelisi tegusid, suudame hoida alal oma usu keset olukordi, millest praegu läbi läheme.

Oled sa hetkel raskustes? Seisad sa silmitsi hiiglasliku probleemiga kodus, tööl või perekonnas? Ainukene viis, kuidas sellest hiiglasest võitu saada, on käituda nagu Taavet: pidada meeles lõvi ja karu. Meenutades Jumala ustavust oma mineviku olukordades, suutis Taavet ületada hirmu Koljati ees.

Kui Taavet oli valmis vabatahtlikult Koljatiga võitlema, ütles Saul talle: "Ei suuda sina minna selle vilisti vastu, et temaga võidelda…Siis ütles Taavet Saulile: "Su sulane oli oma isa lammaste ja kitsede karjane. Kui tuli lõvi või karu ja viis lamba karjast ära, siis ma läksin temale järele ja lõin ta maha ning päästsin saagi tema suust…Su sulane on niihästi lõvi kui karu maha löönud; ja see vilist, see ümberlõikamatu, saab olema nagu üks neist..." (1Saamueli 17:33-36).

Taavet oli teadlik ohust, mida Koljatiga võitlemine endaga kaasa toob. Ta polnud mingi naiivne bravuurikas poisinolk, kes rind kummis oleks võitlusse tormanud. Ei. Taavet lihtsalt mäletas Jumala päästet minevikust, mis andis talle ka julguse vaadata praegusele vaenlasele otse silma ja öelda: "Küllap Issand, kes mind on päästnud lõvi ja karu küüsist, päästab mind ka selle vilisti käest." (1Saamueli 17:37).

Suurel hulgal Jumala rahvast seisab tänapäeval silmitsi kõikvõimalike hiiglastega. Ometigi on paljud mattunud hirmu alla. Oled ehk sinagi? Kuid kas mäletad veel seda aega, mil olid nii haige, et olid peaaegu suremas, kuid Jumal siiski päästis su? Või seda rahalist katastroofilist seisu, kus mõtlesid, et nüüd on lips läbi, aga ometigi Jumal kandis su läbi ja on hoidnud kuni tänase päevani?

On palju asju, mida me ei mõista ja mida me ei saagi mõistma enne kui jõuame taevasse Jeesuse juurde. Kuid olen täiesti kindel, et Jumal on võimeline tervendama ja Tal on väljapääs igast olukorrast. Küsimus vaid on, kust ammutame oma usu ja julguse, et seista kindlana ja saada kätte oma võit?

See kõik lähtub vaid sellest, et me peame meeles lõvi ja karu olukorda. Sellest, kui sa meenutad Jumala imelist ustavust ja kõiki mineviku võite, mis Ta sulle andnud on. Sa ei suuda seista silmitsi hiiglasega enne kui pole võimeline ette kujutama ja mõistma Jumala vägevust ja au oma elus.