JUMAL ON SU HOIDJA

Vanas Testamendis, 2 Kuningate raamatu 6.peatükis on üks põnev lugu, mis väga piltlikult räägib sellest, mida tähendab olla hoitud Jumala väe poolt.

Süüria kuningas Ben-Hadad oli kuulutanud sõja iisraellaste vastu ja ründas neid suure sõjaväega. Mida kaugemale ta väed jõudsid, seda sagedamini kutsus ta oma sõjanõuniku oma salajasse kambrisse, et valmistuda järgmiseks rünnakuks. Kuid prohvet Eliisa saatis pidevalt sõnumeid Iisraeli kuningale, selgitades väga detailselt kõiki vaenlase plaane. Muide, üsna mitmelgi korral said iisraellased pakku just nimelt tänu Eliisa hoiatustele.

Ben-Hadad oli maruvihane ja kutsus kõik oma sulased kokku. „Tunnistage üles, kes teie seast reedab Iisraeli kuningale meie plaane? Kes on see reetur?“ Ja ta sulased vastasid talle: „See pole üldse see, mida sa mõtled, isand. Sinu laagris pole ühtki reeturit ja me kõik oleme sinu ustavad sulased. Jumala mees (Eliisa) on see, kes annab Iisraeli kuningale teada sinu salajastest plaanidest.“ (2 Kuningate 6:12).

Ben-Haded rakendas koheselt hobused ja kaarikud ning saatis oma sõdurid välja Eliisat kinni püüdma. „Minge Dotanisse ja tooge ta siia!“ andis ta korralduse. Nad läksid ööpimeduses ja piirasid linna ümber, plaanides tabada prohvetit ootamatult. Kuid Eliisa teener ärkas vara ja „nähes linna ümber sõjaväge, hobuseid ja vankreid“ (s.15), jooksis hirmunult Eliisa juurde ja hüüdis: "Oh häda, mu isand, mis me nüüd teeme?"

Naeratades enesekindlalt, vastas Eliisa: "Ära karda, sest neid, kes on meiega, on rohkem kui neid, kes on nendega!" Ja Eliisa palvetas ning ütles: "Issand, tee ometi ta silmad lahti, et ta näeks!" Ja Issand tegi poisi silmad lahti ja too nägi, ja vaata, mägi oli täis tuliseid hobuseid ja vankreid ümber Eliisa.“ (2 Kuningate 6: 16-17).

Nõnda nagu psalmistki, võis ka Eliisa seista keset kõige kriitilisemat olukorda ja öelda täie kindlusega:

  • „Ei ma karda rahva musttuhandeid, kes igalt poolt on endid seadnud minu vastu.“ (Psalmid 3:7)
  • „Kui sõjavägi seab leeri mu vastu, ei karda mu süda; kui sõda puhkeb mu vastu, selleski ma loodan tema peale.“ (Psalmid 27:3).
  • „Ta lunastab mu hinge rahusse kallalekippujaist, sest need on hulgani mu ümber.“ (Psalmid 55:18).

Minu palve on sama, mis Eliisalgi: "Issand, ava me silmad, et me võiks näha mägesid täis tuliseid hobuseid ja vankreid.“