USK TOIMIB KÕIGE PAREMINI KESK’ PIMEDAID AEGU

Usk, see toimib kõige paremini siis, kui enam midagi muud pole jäänud ja mida kauem ta toimima peab, seda parem! Sest usk kasvab tänu kogemustele ja mida kauem taoline usk püsib, seda rohkem tuleb ka kogemusi.

Seega kõike eelnevat kokku võttes: usk on töö; usk on töö sõber; usk on esimene tegutseja; usk on universaalne tegutseja; usk toimib kõige paremini vaid siis, kui kedagi-midagi teist enam pole; usk toimib vahel kesk pimedaid aegu ja usk toimib kõige paremini viimse piiri peal.

Kindlapeale omate te seda kõige esimest, tõeliselt päästvat usku, millega kaasneb arm; igati toimiv arm. Usk toimib sama imeliselt praegu, Uue Testamendi aegadel, kui ta toimis Vana Testamendi aegadel.

Usk, tõeline päästev usk, seisab vastu kiusatustele. Saadab korda suuri tegusid. Ületab kõik te hirmud. Suretab kõik te mured. Ta leevendab teie kurbust ja leina. Muudab võõraks siin maa peal. Hoiab te südamed kindlate ja vankumatutena keset elu erinevaid keerdkäike ja pöördeid. Laseb teil jääda ustavaks keset reetmist. Ilmutab teile igavikku ja muudab nähtavaks kõik selle, mis muidu nähtamatu. See kõik aga paneb teid elama täielikus sõltuvuses Kristusest, jättes kõik oma mured Tema kanda.

Käesolev päevasõna on katkend William Bridge’ kirjutisest.