TÕOTUSED

Heebrea kiri kordab pidevalt, kui suur on meie vajadus kannatlikkuse järele:

• „Kui Jumal Aabrahamile tõotas, siis ta vandus iseenese juures, kuna tal ei olnud kedagi suuremat, kelle juures vanduda…Ja nõnda, olles pikameelne, koges ta tõotuse täitumist.“ (Heebrealastele 6:13-15).
• „Et te ei jääks loiuks, vaid võtaksite eeskujuks neid, kes pärivad tõotused usu ja pika meele tõttu.“ (Heebrealastele 6:12)
• „Teile läheb vaja kannatlikkust, et te Jumala tahtmist täites saaksite kätte tõotuse.“ (Heebrealastele 10:36).

Jumal on andnud meile mitmeid võrratuid tõotusi: murda kõik patuahelad, anda meile jõudu ületada patu vägi, anda meile uue südame, puhastada ja pühitseda meid, muuta meid Kristuse sarnaseks. Tema Sõna kinnitab meile: „Temale, kes suudab teid hoida komistamast ja panna laitmatuna oma kirkuse palge ette hõiskama.“ (Juuda 24).

Samas teeb Jumal kõiki neid asju omal ajal ja vastavalt oma jumalikule ajagraafikule. Tal ei tiksu kuklas ühtki tähtaega, mis Teda takka ajaks ja Ta ignoreerib kõiki „kohe-nüüd-ja-praegu“ nõudeid. Lühidalt öeldes: meiepoolne tõeline usk eeldab kannatlikku Jumala järgi ootamist. Meie suhtumine Tema suhtes peaks olema selline: „Issand, ma usun, et sa pead oma sõna. Ja tänu Püha Vaimu väele minu sees, ootan ma kannatlikult seni, kuni sa paned need asjad mu elus sündima. Minu osa on lihtsalt uskuda ja oodata.“

Sa võid kogeda meeletuid katsumusi ja kiusatusi. Võid kuulda tohutuid valesid, mida Saatan sulle kõrva sosistab ja on aegu, kus sa võid täiega põruda. Tegelikult võid sa isegi jõuda punkti, kus sa mõtled, kas sa üldse kunagi oma eesmärgini jõuad? Kuid keset kõiki neid katsumusi, kui sa vaid hoiad kannatlikult kinni oma usust, usaldades, et Jumal toimetab kõik ja peab oma sõna, olles sinu Jehoova Tsidkenu, peab Ta sind õigeks. Sest Ta on ise tõotanud: „Usu kaudu saad sa kätte oma tõotuse.“

Paulus toob Rooma kirjas esile Jumala definitsiooni õige olemise kohta: „Ta ei kahelnud Jumala tõotuses uskmatuna, vaid sai vägevaks usus, ülistades Jumalat ja olles täiesti veendunud, et Jumal on vägev ka täitma seda, mida on tõotanud. Seepärast see arvestatigi talle õiguseks. Aga et see arvestati talle õiguseks, ei ole kirjutatud üksnes tema pärast.“ (Roomlastele 4:20-23).

Enam selgemini ei saakski Piibel seda öelda. Kõige lihtsamalt öelduna tähendab õigsus Jumala tõotustesse uskumist, olles täiesti veendunud, et Ta peab oma sõna. Vastandiks sellele on uskmatus, mis maadleb Jumala tõotustega ja kahtleb Jumala võimes neid täita.