ELU JÕGI

Prohvet Hesekiel sai imelise nägemuse osaliseks. Piiblis on öeldud, et Jumala käsi kandis ta kõige kõrgema mäe tippu, kus üks mees, „näolt vasesarnane“ (Hesekieli 40:3) talle ilmus.

Loomulikult polnud see mees keegi muu kui Kristus ise. Ta juhatas Hesekieli Jumala koja ukseni, kus Ta näitas prohvetile imelise nägemuse Jumala rahva tulevikust. See paljastas selle, milliseks Kristuse ihu lõpuaegade lähenedes muutub. „Siis ta viis mu tagasi templi ukse juurde. Ja vaata, vesi voolas templi läve alt välja ida poole…“ (Hesekieli 47:1).

Vee kujund tähendab Piiblis peaaegu alati Jumala Vaimu. See nägemus viitab selgelt Püha Vaimu võimsale väljavalamisele viimseil päevil. Kogu vaatepilt oli nii hingematvalt võimas, et Hesekiel ei suutnud seda kõike haaratagi. Ta ei suutnud isegi kommenteerida selle tähendust – ta vaid andis kogu nähtu edasi. Muide, enne veel, kui see nägemus läbi sai, peatus Issand ja küsis: „Kas sa pole siis seda näinud?“ Ehk teisisõnu küsis Jumal: „Kas sa mõistad üldse kogu nähtu suurust? Mõistad sa, millest need tõusuveed räägivad? Ma saan aru, et see ilmutus on sinu jaoks ülemõistuse suur, kuid ma ei taha, et sa magaksid maha selle tõelise tähenduse. Veed viitavad sellele, kuidas kõik lõppeb.“

Prohvet Jesaja sai veidike aimu sellest samast jõest, mida Hesekielile nägemuses näidati. Kuid Jesaja nägi veelgi enam. Jesaja kohaselt võib Jumala rahvas nautida viimseil päevil imelist kaitset kõigi Saatana rünnakute eest: „Sest seal on Vägev: meiega on Issand nagu laiade jõgede ja vooluste kogumik, sellel ei kulge sõudelaev ja seda ei ületa võimsaimgi alus.“ (Jesaja 33:21).

Jesaja räägib orjade poolt aetud sõjalaevadest. Ta annab siin ühe pildi vaenlasest, Saatanast, kes püüab rünnata kõiki, kes jões ujuvad. Ja see pilt on täis tohutut segadust. Kuid Jumal püüab meile nende salmidega selgeks teha, et Tema elava vee jõed on Saatana jaoks ületamatud. Või nagu psalmist tunnistab: „Häbenegu ja jäägu pilgata need, kes kipuvad mu hinge kallale; taganegu häbiga need, kes mõtlevad mulle kurja teha!...Issanda ingel paisaku nad maha…ja Issanda ingel jälitagu neid!“ (Psalmid 35:4-6).