NÄLG PÜHADUSE JÄRELE by Gary Wilkerson

Šotimaal elas üks noor pastor, Robert Murray McCheyne, kes suri 29-aastaselt.Enne oma lahkumist tõi ta aga oma kogudusse kaasa suure ärkamise. Lugesin just hiljuti üht tsitaati selle jumalamehe suust, kes ütles: „Minu rahva suurim vajadus seisneb vajaduses pühadus järele.“

Meil on suur hulk kõneosavaid jutlustajaid; rohkem kui küllaga karismaatilisi isiksusi ja kõrge profiiliga juhte. Kuid mida meil pole, on pühad jumalamehed. Inimesed vajavad oma juhtides näha enamat kui vaid juhioskusi – nad vajavad näha jumalakartlikku südant. Ükski pastor ei saa juhtida oma kogudust sügavamale Kristuses kui ta ise on läinud.

Milline on küll ühe koguduse saatus, kellel on küll jalustrabavad programmid, briljantne juhtimine, vapustaval tasemel esitlused ja eksklusiivne hoone, kuid puudub tuumiknägemus sellest, kuidas elada pühana? Mis kasu on innukatest kõnelejatest, kes viivad läbi meelelahutuslikke üritusi, kui see juht pole valmis alanduma oma murtuses ning tunnistama, kui kaugel nii ta ise kui ta kogudus on pühast ja kõikvõimsast Jumalast?

Meie kogudused võtavad seda kõike liiga kergekäeliselt ja me teame seda, kuid samas püsib olukord muutumatuna, kuna selle asemel, et selle üle kurvastada, juhid lihtsalt lepivad sellega. Koguduse olukord on tegelikult peegeldus reaalsusest, mis valitseb pastori südames. Valguse kiirgamine ühest ainsast murtud astjast ületab tuhandete religioossete meelelahutajate töövilja. Paulus ütles, et teil on palju ülevaatajaid, kuid vähe isasid. Tänapäeval ütleks ta ehk, et: teil on palju eksperte kiriku alal, kuid vähe pühasid inimesi.

R.M. McCheyne’i sõnad omavad tänapäeval palju suuremat tähtsust kui tookord, kui ta neid esimest korda Šotimaa vabameelsele ja kompromisside aldile kogudusele kõneles. Kuid küsimus polnud ainuüksi tema sõnades, aga ka tema eeskujus, kantslist lähtuvas väes ja efektiivses teenistuses, mis andsid kaalu tema sõnadele. Tema sõnades peitus vägi, mis omakorda lähtus pühast ja puhtast elust.

Kas sina igatsed olla Jumala püha mees või naine? Sel juhul on vaid üks viis, kuidas see saab sündida. Sa pead panema maha kõik oma inimlikud pingutused saamaks hakkama omaenese õiglusest ja olema täielikult kaetud Kristuse rüüga, võttes lihtsalt vastu Tema poolt ristil kordasaadetu.

Taoline pühadus on nii palju enamat kui vaid oma tahtejõust patule vastu seismine. See tähendab täielikku alistumist Kristusele, kes vabastab meis võrratu ja aulise igatsuse pühaduse järele. Ma ei taha raisata oma ülejäänud elu oma vana loomusega maadlemisele. Tahan näha Kristust loomas minus täielikult uut loodut, kelle Tema on loonud.