OLE VALMIS

Matteuse 24-peatükis kasutab Jeesus üht tähendamissõna õpetamaks meile, kuidas olla valmis Tema tagasitulekuks.

„Seepärast olge ka teie valmis, sest Inimese Poeg tuleb tunnil, mil te ei arvagi! Kes siis on ustav ja arukas sulane, kelle ta isand on seadnud oma kodakondsete üle neile parajal ajal elatist andma? Õnnis on see sulane, kelle ta isand tulles leiab nõnda tegevat. Tõesti, ma ütlen teile, ta seab tema kogu oma vara üle. Aga kui see sulane oleks halb ja ütleks endamisi: "Mu isand viibib," ning hakkaks peksma oma kaassulaseid, sööma ja jooma koos purjutajatega, siis selle sulase isand tuleb päeval, mil ta ei oota, ja tunnil, mida ta ei tea, ning raiub ta pooleks ja annab talle sama koha silmakirjatsejatega; seal on ulgumine ja hammaste kiristamine.“ (Matteuse 24:44-51).

Pange tähele, et Jeesus räägib siin sulastest, kelleks tegelikult on usklikud. Ta nimetab ühte sulast ustavaks ja teist halvaks. Mida tähendab see halb Jumala silmis? Jeesuse kohaselt lähtub see millestki, mis on inimese südames. See sulane ei väljenda neid asju oma sõnades, vaid mõtetes. Ta on müünud oma südame deemonlikule valele selle kohta, otsekui Issand hilineks oma tulekuga. Pange tähele, et seal tekstis pole öeldud, et Issand ei tule tagasi, vaid seal on öeldud, et Issand viibib oma tulekuga. Ehk teisisõnu: „Jeesus ei tule ootamatult. Ta ei tule minu põlvkonna ajal.“

See „halb sulane“ viitab teatud konkreetsetele usklikele või isegi teenistustele. Talle oli antud korraldus „valvata“ ja „olla valmis“, sest „Inimese Poeg tuleb tunnil, mil te ei arvagi!“ (Matteuse 24:44), kuid võttes vastu Saatana vale, ta lihtsalt ei teadvustanud seda endale.

Jeesus näitab meile, milline on sellise mõtteviisi vili. Kui sulane on veendunud, et Issanda tulek viibib, ei näe ta ka vajadust korraliku elu järele. Ta ei tunne märguannet enda sees sõlmida rahu oma kaas-sulastega. Ta ei näe vajadust hoida üksmeelt oma kodus, tööpaigas või koguduses. Ta on võimeline nüpeldama oma kaas-sulaseid, süüdistama neid, pidama vimma ja hävitama nende maine. Peetruse sõnade kohaselt on taoline sulane juhitud omaenda himudest. Ta tahab elada kahes maailmas, nautides ühest küljest kurja ja uskudes samas, et pääseb puhta nahaga kohtujärje eest.