KUS ON VÕIT?

Enamus meist teab, et kõigi meie probleemide kurjajuureks on patt, mis omakorda toob endaga kaasa hirmu, süütunde, viha ja masenduse. Me teame, et see röövib meie vaimse julguse ja elujõu, kuid me ei tea, kuidas seda „nii kergesti takerdavat pattu“ (Heebrealastele 12:1) ületada.

Me teame, et võit kõigi me vaenlaste üle lähtub Jeesusest Kristusest meie Issandast. Kuidas aga saada Tema viinapuus peituvat väge meie väikestesse, kiduratesse okstesse? Kuidas küll? Ma armastan Jeesust ja olen seda alati teinud ja ma ka tean, et Temas peitub kogu vägi. Ma tean ka seda, et Ta on tõotanud anda mulle võidu, kuid mida see tegelikult tähendab ja kuidas seda küll saavutada?

Hakkan alles nüüd nägema üht väikest valgusekiirt keset seda jumalikku müsteeriumit. Jumal palub mul teha järgnevat kolme asja, mis minu võimuses, et saavutada täielik võit mind takerdava patu üle.

  1. Ma pean õppima janunema pühaduse järele ning vihkama oma pattu. Patt on see, mis rüvetab mind ja Jumal ei saa sest’ üle ega ümber. Jumalakartus on aluseks me vabadusele, mistõttu ära arva, et sinu jaoks kehtivad eriprivileegid või et su patule vaadatakse läbi sõrmede. Me peame tunnistama oma pattu ja hülgama selle.
  2. Ma pean olema veendunud, et Jumal armastab mind vaatamata mu patule! Jumal vihkab küll täiega mu pattu, kuid samas armastab mind vankumatu heldusega. Tema armastus ei lepi patuga, kuid Ta hoiab kümne küünega kinni oma pattu tegevast lapsest ja seda vaid ühe eesmärgiga – saada ta tagasi.
  3. Keset patule vastuseismist ja selle ületamist pean ma võtma vastu Isa armastava abi. Patt on nagu kaheksajalgne, kes kõigi oma kombitsatega püüab hävitada mu elu. Ja harva juhtub, et kõik kombitsad minust korraga lahti lasevad. Ikka üks kombits korraga; üks väike võit korraga. Jumal saadab mulle oma Püha Vaimu, kes jagab selgeid juhiseid selle kohta, kuidas võidelda, millal põgeneda ja kus rünnata järgmisena. Lahing pimeduse jõudude ja vägede vastu on Tema, mitte minu oma. Mina olen kõigest sõdur, kes kutsutud võitlema Tema lahingus. Jumal tahab, et ma usuksin Temasse kõige täiega, mistõttu minu osa selles sõjas ongi uskuda, et Jumal toob mind sellest lahingust välja võitjana!