JÕUDU ANDEV LEIB

Veetsin kord terve nädala Jumala ees nuttes, paludes lohutuse ja lootuse sõnumit kõigile haavatud usklikele, kes meie teenistusele kirjutavad. Töötades New Yor City’s sõltlaste, alkohoolikute –ja kodututega, palusin ma sageli: „Issand, kuhu iganes ma ka ei vaata, ma näen valu, meeleheidet, kurbust ja häda. Mis sõnumit mul üldse on jagada neile, kes nii suurtes raskustes? Mis on Sinu sõnum neile? Pole ju kahtlustki, et saa hoolid neist kallitest inimestest. Olen kindel, et tahad anda neile sõna, mis teeks neid vabaks.“

Issand kinnitas mind ja ütles, et Ta annab jõudu igale oma lapsele seismaks vastu vaenlasele. Kuid see jõud lähtub vaid Leivast, mille Tema läkitab taevast. Meie vaimne tervis sõltub selle Leiva söömisest.

Pange hoolikalt tähele Jeesuse sõnu: „Nii nagu elav Isa minu on läkitanud ja mina elan Isa läbi, nii elab ka see, kes mind sööb, minu läbi.“ (Johannese 6:57). Jeesus oli nii lähedases osaduses Isaga ja nii pühendunud Tema tahte täitmisele, et Isa sõnadest sai Tema toidus ja jook. Jeesuse alalhoid seisnes Isa tahtmise igapäevases kuulmises ja nägemises, mis oma korda lähtus rohkest ajaveetmisest koos Isaga.

Kristus ütles oma jüngritele: "Minul on süüa rooga, mida teie ei tea…Minu roog on see, et ma teen selle tahtmist, kes mu on läkitanud, ja lõpetan tema töö.“ (Johannese 4:32, 34). Samuti ütles ta neile: „Ärge nõutage rooga, mis hävib, vaid rooga, mis püsib igaveseks eluks. Seda annab teile Inimese Poeg, sest teda on Jumal Isa pitseriga kinnitanud." (Johannese 6:27). Me ei tohiks mingilgi moel ignoreerida seda jõuallikat, sest nõnda nagu Kristus elas Isa läbi, nõnda peame meiegi ammutama oma elu Kristusest.

Kui Iisraeli lapsed viibisid kõrbes, varustati neid igapäevaselt uue mannaga, mis neid elus hoidis. Selle näite kaudu annab Jumal meile mõista, et see, mida me ammutasime Kristusest eile, ei hoia meid alal enam täna. Peame tunnistama, et ilma igapäevase värske taevase leivata jääme me vaimselt nälga ning muutume nõrgaks ja abituks. Seetõttu peame sageli leidma tee Issanda Laua juurde.