SÕNA KÜLGE SEOTUD ARMASTUS

Kui meie armastus on seotud Jumala Sõna külge – kui me võtame vastu Tema armastuse iseendi suhtes ning armastame üksteist tingimusteta – võime me elada ilma hirmuta. Oleme võimelised elama „nüüd ja praegu“ nõnda nagu Kristus seda tegi ja seisma julgelt Tema kohtujärje ees, kui selleks aeg.

Kui kogu hirm on kadunud, kogeme me täiuslikku armastust. Pange tähele Taaveti laulusõnu: „Aulikkus ja auhiilgus on tema palge ees, võimsus ja rõõm on tema asupaigas.“ (1 Ajaraamatu 16:27). Vanas Testamendis viitas sõna „rõõm“ algne juur „rõõmust hüppamisele“ ja täiusliku armastuse täiuse nautimisele.

Hetkel on kogu maailm mattumas hirmu alla. Inimkond väriseb globaalse soojenemise, -terrorismi, -tuumasõdade, -kõikuva majandusolukorra, -AIDS’i, -massimõrvade ja laialt leviva alkoholi, -uimastite -ja pornosõltuvuse ees. Lubage mul küsida: „Kuidas üldse mõjutada seda maailma Kristusega, kui me ise väriseme sama hirmuvaimu all, mida maailmgi kogeb? Millist lootust on meil anda? Veelgi enam – millist evangeeliumi me kuulutame, kui see ei suuda muuta meid endid ja vabastada hirmu käest?“

Jumal tõi mängu Uue Testamendi, kinnitamaks oma kogudusele, kui väga Ta teda armastab ja kuidas Ta on andestanud kõik tema patud. Samuti, et tuua arusaamist Tema meeleheast ja armastusest meie suhtes, et me võiksime elada kõik oma elupäevad ilma hirmuta. Pange tähele: „Ja Issanda vabaksostetud pöörduvad tagasi ning tulevad Siionisse hõisates. Nende pea kohal on igavene rõõm: rõõm ja ilutsemine valdavad neid, aga kurbus ja ohkamine põgenevad ära.“ (Jesaja 35:10). „Issand on mu valgus ja mu pääste, keda ma peaksin kartma? Issand on mu elu võimas kaitse, kelle ees ma peaksin värisema?...Kui sõjavägi seab leeri mu vastu, ei karda mu süda…“ (Psalmid 27:1, 3).

Jumala rahval oleks ammu juba aeg usaldada kõik Tema kätte. Seetõttu tahan ka julgustada sind lõpetama püüded leida ise väljapääsutee oma hädaolukorrast. Selle asemel hinga hoopis Jumala Sõna väes. Lase Jumalal täita end rõõmuga kohe nüüd ja praegu ja su rõõmus süda saab „šokeerima ja hämmastama“ kõiki hirmunuid sinu ümber. „Issand avab sulle oma rikkaliku varaaida, taeva, andes su maale vihma õigel ajal ja õnnistades kõiki su kätetöid; ja sina võid laenu anda paljudele rahvastele, aga sa ise ei tarvitse laenata.“ (5 Moosese 28:12).