PÜHA VAIM ON SIIN

Me laulame Times Square’i koguduses üht laulu, mis kõlab järgmiselt: „Las Ta langeda, Issand, las Ta langeda. Issand, me vajame Püha Vaimu langemist. Me vajame Teda Issand, mistõttu las Ta langeda.“

Tõde aga peitub selles, et Püha Vaim on juba siin. Ta langes juba Nelipüha päeval ja pole sest saadik kunagi lahkunud!

Jeesus ütles: „Ja ma palun Isa ja ta annab teile teise Lohutaja, et tema oleks teiega igavesti: Tõe Vaimu, keda maailm ei saa võtta vastu, sest ta ei näe teda ega tunne teda ära. Teie tunnete tema ära, sest ta jääb teie juurde ja on teie sees.“ (Johannese 14:16-17). Pange tähele seda fraasi, mida Jeesus siin kasutab: „Aga teie tunnete Tema ära!“ Hiljaaegu, kui neid sõnu uuesti lugesin, ei andnud need mulle enam rahu. Ja korraga ma mõistsin, et tegelikult ei tunne ma Püha Vaimu suurt palju üldse.

Kogudus räägib palju Pühast Vaimust. Me räägime Püha Vaimuga täitumisest, Temas elamisest ja käimisest, Püha Vaimu andidest ja Tema trööstist. Samas, on see võimalik teada kõiki õpetusi Tema kohta, aga mitte tunda Teda ennast? Kui ma küsiksin te käest: „Olete te võtnud vastu Püha Vaimu?“, siis mida te vastaksite?

Mõned võib-olla ütlevad, et: „Ma võtsin Püha Vaimu vastu siis, kui Jeesus mind päästis. Püha Vaim oli see, kes mind Kristuse kuningriiki tõi.“ Teised jälle vastaks, et: „Jah, ma olen võtnud Püha Vaimu vastu, kuna ma hakkasin rääkima keeltes sel hetkel, mil Ta mu ellu tuli. Ma palvetan Vaimus ja keeled on tunnistuseks sellest, et olen Ta vastu võtnud.“

Sellegipoolest on Püha Vaimu vastuvõtmine palju enamat kui vaid ühekordne kogemus. Sõna „vastu võtma“ tähendab „haarama kinni millestki, mis sulle antud“. Ehk lühidalt öeldes: vastuvõtmine tähendab suuremat igatsust enamate teadmiste järele selle kohta, kes Püha Vaim on ja milles Tema töö seisneb. Ehk siis, keegi ei saa Püha Vaimu võtta vastu enne, kuni ta pole Talle andnud täit kontrolli oma templi üle.

Paulus küsis galaatlastelt: „Kuidas te saite Püha Vaimu? Kas mitte usu kaudu?“ Ja vastab siis ise: „Te olete usu läbi kuulutanud, et kõik mida te Vaimu kohta teate, on saadud usu kaudu. Seega, on siis Püha Vaim teid jätkuvalt teeninud usu läbi? Rakendate te oma usku, et minna sügavamale Vaimus?“