TEIE LOHUTAJA

Olen õppimas midagi väga võrratut Püha Vaimu kohta, kellel on väga unikaalsed omadused: Talle ei meeldi rääkida iseendast ning Talle ei meeldi olla meie tähelepanu keskpunktis.

Olen püüdnud täie tõsidusega õppida tundma Püha Vaimu, tungides hulgatuisse materjalidesse, mis Tema kohta erinevate auväärsete autorite poolt kirjutatud. Mõned neist raamatutest, mis räägivad Tema loomusest ja isiksusest, on väga sügavad ja raskesti mõistetavad. Nad kõik on küll väga huvitavad, kuid sageli mitte just kõige harivamad. Ja põhjus, miks nad pole harivad, on selles, et ainuke viis, kuidas mõista Püha Vaimu, on läbi selle, mida Ta ise enda kohta ilmutab, kuid – Ta ju ei räägi iseendast!

Olen püüdnud tungida Püha Vaimu nimede tähendustesse – lohutaja, julgustaja, eestkostja, eestpalvetaja – püüdes pisutki mõista, kes Ta oma olemuselt on? Kuid lõpuks ma mõistsin, et me kristlastena ei peagi mõistma Püha Vaimu isiksust, sest Ta ei tahagi jagada meiega enda kohta käivaid salajasi asju. Kõik, mida peame teadma, on see, et Ta on osa Kolmainsusest: igavene, Kristuse enda Vaim, saadetud alla maa peale elama nende sees, kes usuvad. Ja Tema silmad on alati Kristusel!

Püha Vaim soovib, et Tema kohta teadmise asemel teaksime eelkõige Tema missiooni kohta, milleks on tuua meid Jeesuse juurde ja hoida meid pühaduses ning puhtuses. Ta on pidevalt töös, tehes Kristust teatavaks me südameis ja tundes rõõmu sellest, kui me püüame jõuda selgusele sellest, miks Ta siia maailma on tulnud.

Jeesus ütles: „Aga kui tema, Tõe Vaim, tuleb, juhib ta teid kogu tõesse, sest tema ei räägi iseenesest, vaid ta räägib, mida kuuleb, ja ta kuulutab teile tulevasi asju. Tema kirgastab mind, sest ta võtab minu omast ja kuulutab teile.“ (Johannese 16:13-14).