HILINE VIHM!

„Aga sel päeval ma hävitan kõik paganad, kes tulevad Jeruusalemma kallale. Ja ma valan Taaveti soo peale ja Jeruusalemma elanike peale kaastunde ja anumise vaimu; siis nad vaatavad sellele, kelle nad läbi pistsid, ja kaeblevad tema pärast, nagu kaeveldakse ainsa lapse pärast, ja nutavad tema pärast kibedasti, nagu nutetakse kibedasti esmasündinu pärast.“ (Sakarja 12:9-10).

See Sakarja prohveteering räägib viimsete aegade Püha Vaimu erilisest väljavalamisest. Sarnasest väljavalamisest on ka juttu Joeli 3 peatükis ning ma usun, et see räägib nelipühast. Sest seal on kirjas: „Ja pärast seda sünnib, et ma valan oma Vaimu kõige liha peale. Siis teie pojad ja tütred hakkavad ennustama, teie vanemad uinuvad unenägusid nähes, teie noored mehed näevad nägemusi. Ja neil päevil valan ma oma Vaimu ka sulaste ja teenijate peale.“ (Joel 3:1-2). See on just see, mis juhtus nelipüha päeval! Püha Vaim tulvas sisse kui vetevoog ja prohvetlik vaim täitis kogu ülemise toa Jeruusalemmas.

Sellest samas väljavalamisest sai alguse pidev Püha Vaimu kastmine, mis on kestnud läbi sajandite. Pea 2000 aastat on Jumal valanud oma Püha Vaimu kui kastet oma rahva üle, kastes ja kaitstes igapäevaselt oma kogudust. Jesaja viitab sellele järgmiselt: "Tore viinamägi, laulge sellest vastastikku!" Mina, Issand, olen selle valvur, ma kastan seda igal hetkel, ma valvan öösel ja päeval, et sellele kahju ei tehtaks.“ (Jesaja 27:2-3).

Neile kahele Vaimu väljavalamisele viidatakse kui esimesele (ehk endisele) vihmale ja viimasele (ehk hilisele) vihmale. „Ja kui te tõesti kuulate mu käske, mis ma täna teile annan, nõnda et te armastate Issandat, oma Jumalat, ja teenite teda kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest, siis annan mina teie maale vihma õigel ajal, varajase ja hilise vihma, ja sa koristad kokku oma teravilja, veini ja õli.“ (5Moosese 11:13-14).

Iisraelis valitsevad külvi –ja lõikusajad olid täiesti vastupidised meie omadele. Esimesed vihmad, mis niisutasid maad, kestsid oktoobrist detsembrini ja siis algas külviaeg. Viimased vihmaajad kasvatasid saaki ja kestsid märtsist aprillini, lõppedes vahetult enne lõikusaega.

On oluline mõista, et need kaks väljavalamist olid alati seotud lõikusega. Vaimu töö on alati keskendunud hingede saagile!