LOOBU VÕRDLEMISEST

„…ja rahvas kartis Issandat…ja need tulid ning alustasid tööd vägede Issanda, oma Jumala koja kallal.“ (Haggai 1:12, 14). Iisraellased tundsin end süüdi omaeneste huvidele keskendumise pärast ning pöördusid tagasi templi ehitamise juurde. Nad olid tagasi seal, kus nad pididki olema – ehitamas Jumala koda!

Nad seisid templi vundamendi juures ja selle seinad hakkasid kiiresti kerkima. Kuid miski oli siiski valesti ja paljud vanemad inimesed hakkasid nutma! Miks? Sest nad olid näinud Saalomoni templi auhiilgust 68 aastat varem ja see uus ei jõudnud ligilähedalegi sellele! Võrdluses vanaga tundus see tühisena! Inimesed hakkasid rääkima mineviku aulistest aegadest, öeldes: „Sel templil puutub seaduselaegas ja puuduvad ka armutroon ning keerubid. Altaril pole kõikehävitavat tuld ega ka shekinah au langemas koja peale. Peale kõike meie rasket tööd, ohverdusi ja sõnakuulelikkust ning Jumala esikohale seadmist, pole see siiski piisavalt hea! See pole midagi võrreldes sellega, mida kord nägime! Milleks üldse pingutada ja edasi minna, kui me näeme nii vähe kõige selle tulemusena, mida oleme teinud?“

Suur hulk Jumala rahvast annab alla tänapäevalgi, kuna neil on tunne, et nad ei vea iialgi välja! Nagu iisraellasedki, on nad läinud tagasi Jumala juurde, tagasi selle juurde, et seada Ta esikohale, otsida Tema tahet ning ehitada Tema koda. Kuid kui nad vaatavad oma elude peale, siis nad ütlevad: „Mul on nii vähe, mida kõigi oma püüdluste eest ette näidata. Mul on nii vähe Jumala pühadust ja nii vähe Tema au oma elus. Võrreldes teiste kristlastega ei vea ma kunagi välja! Milleks siis üldse pingutada? Ma ei võida kunagi.“

Ma olen kindel, et just see on põhjus, miks paljud kristlased loobuvad võitlemast. Nad võrdlevad iseendid teiste usklikega ja heituvad, kuna tunnevad end täielike lüüasaanutena! Kuid kui sa jääksid kindlaks oma Jumalale ega püüaks end mõõta ega võrrelda mitte millegi muu kui oma armastusega Jeesuse vastu, siis võid kindel olla, et sa kasvad ja Jumala tõotused on sinu päralt!

Mu armsad, te võite selle endale kirja panna, sest see on Jumala tõotus te jaoks! Sellest hetkest alates, mil sa keskendud taaskord Kristuse ihu ülesehitamisele – pannes kõrvale kõik võrdlemise mõtted ja isekad teed ning lastes Temal saada oma kõige kõigeks – saad sa nägema ka Tema esiletulevaid õnnistusi. Sa võid sõna otseses mõttes selle kirja panna! Sa võid teada, et Tema meelehea hingab su üle, Tal on naeratus huulil sinu pärast ning Ta tunneb sinust rõõmu!