VIIMSETE AEGADE KOGUDUS

Mina usun, et Jumala nägemus oma viimsete aegade kogudusest on rajatud Tema Sõnale, sest Piibel toob väga selgelt välja, milline saab olema Jeesuse Kristuse kogudus enne Tema tagasitulekut.

Ameerika kogudus on kaugel sellest, millisena Jumal teda ette kujutas. Valdavas enamuses tegutsevad kõik konfessioonid ilma Püha Vaimuta. Neil puuduvad Jeesuse ligiolu ja vaimuannid. Nad praktiseerivad mingit sorti usku, kus puudub igasugune vägi, patutunnetus ning päästev sõnum. Nad on üsna heal lainel maailmaga ning on enam poliitilised kui vaimsed. Nad teevad järeleandmisi patu suhtes, vilistavad lahutuste peale ning naeruvääristavad üleloomulikku, heites kõrvale kõik õpetused taeva, põrgu, meeleparanduse ja hukkamõistu kohta.

Uue Testamendi kogudus pani deemonid värisema! Ta palvetas deemonite leegionid tagasi pärapõrgusse, palvetas vanglauksed valla, pani valitsejad värisema hirmust. Neil algkoguduse usklikel oli selline usk ja vägi, et jalutud tõusid üles ja kerjustest said evangelistid. Nad uskusid üleloomulikku, avades pimedate silmi, kurtide kõrvu ja tervendades kõikvõimalikke haigusi. Nad äratasid isegi surnuid üles!

Ma ei taha siinkohal öelda, et Jumala viimsete aegade kogudus peaks olema kordus või koopia esimese sajandi kogudusest. Kindlasti mitte. Mida ma öelda tahan, on see, et see saab olema veelgi võimsam! See saab olema tugevam ja võimsam, kandes edasi veelgi suuremat ilmutust Jeesusest. Sel’ saab olema suurim Vaimu võidmine kui eales varem – võimsam veel kui nelipüha päev oligi! Sest Jumal jätab oma parima veini alati viimaseks! Prohvet Taaniel kinnitab seda. Ta ütleb, et teatud prohvetlikud tõed olid varjul, hoitud ilmutamiseks ainult viimseil päevil: „…sest need sõnad jäävad saladusse ja pitseriga kinnipanduks kuni lõpuajani!...aga õelad teevad õelust ja ükski õel ei mõista seda; aga mõistlikud mõistavad küll.“ (Taaniel 12:9-10).

Tänasel päeval ilmutab Püha Vaim neid asju oma vaimuga täidetud ja tundlikele pühadele. „Kuid nõnda nagu on kirjutatud: "Mida silm ei ole näinud ega kõrv kuulnud ja mis inimsüdamesse ei ole tõusnud - selle on Jumal valmistanud neile, kes teda armastavad." Aga meile on Jumal selle ilmutanud Vaimu kaudu, kuna Vaim uurib läbi kõik, ka Jumala sügavused.“ (1 Korintlastele 2:9-10).

Issand on valmistamas võimast, samas alandlikku armeed oma karjastest, kes on Tema südame järele. Samas aga ka kogudust näljastest lammastest, kes on pöördunud ära kaasaegse koguduse patust ja surmast. Areen selle koguduse jaoks on valmis – tuline ja mitte leige – ja see saab raputama iga väiksematki põrgu alust! Ükski vägi maa peal ei saa seda eirata ega põlata!