TUNDES ISSANDA HÄÄLT!

Tänu rahva ja preesterkonna patususele lakkas Jumal kõnelemast Iisraeli rahvaga. Piiblis on öeldud: „Issanda sõna oli neil päevil haruldane, nägemused ei olnud sagedased.(1Saamueli 3:1). Ometigi, keset seda Sõna põuaaega, ilmus Jumal siiski noorele Saamuelile: „…hüüdis Issand Saamueli…Aga Saamuel ei tundnud veel Issandat ja Issanda sõna ei olnudtemale veel ilmutatud.“ (1Saamueli 3:4,7).

Saamuel oli kõigest 12-aastane ja kuigi pühendatud Jumalale, ei tundnud ta veel Issanda häält. Mistõttu Jumal ilmus tema voodiveerele ja kutsus teda kuuldavalt. Algul Saamuel arvas, et Eeli räägib temaga, kuna ta ei teadnud veel, et teda oli treenitud eristama hääli ja kuulma otse Jumalalt!

Jumal ei kõnelenud preester Eeliga, kes oli muutunud kurdiks Tema hääle suhtes! Muide, jääb mulje, et tegelikult oli olemas vaid üks prohvet, kes kuulis Jumalat – nimeta mees, kes hoiatas Eelit, et Jumal peagi ta hea käekäigu lõpetab (1Saamueli 2:27-36).

Jumala kuulmine eeldab palju enamat kui vaid üksi veedetud vaikset aega. See nõuab enamat kui vaid lihtsalt klauslit: „Kõnele Issand, su sulane kuuleb!“ Ei! Pole olemas ühtegi mudelit Jumala kuulmiseks ega ka 10 sammu, mida järgida. Enne, kui sina saad kuulda Jumalalt, peab Tema kõnetama sind. Kuid Tema kõnetab vaid neid, kes on valmistanud oma südame võtmaks kuulda!

Saamuelil polnud mingeid sügavaid teoloogilisi teadmisi Jumalast, kui Issand teda esmakordselt kõnetas. Kuid tal oli õrn, puhas ja pühendunud süda, mis oli avatud Jumalale. Seega, mis sa arvad, mida Jumal Saamuelile õpetas peale seda, kui Ta temaga esmakordselt kõneles? Issand ütles Saamuelile: „Ma saan mõistma kohut Eeli üle, kuna ta teadis oma poegade patususest, kuid ei teinud midagi nende peatamiseks! Neilt oleks tulnud võtta nende rüüd ja öelda: „Te ei tohiks minna püha paiga ligidalegi!“ Mistõttu Saamuel, ma tahan näidata sulle, milline on mu viha patu vastu minu kojas. Ma tahan näidata sulle, mida läheb tarvis selleks, et kuulda mu häält ja elada koos minuga.“ (vt.1Saamueli 3:11-14).

Pole ime, et Piibel räägib Saamueli kindlast kõnest, kuna ta oli kuulnud Jumala häält! Ta veetis palju aega koos Jumalaga, paludes ja otsides Tema palet ning Jumal rääkis temaga selgelt igal ajal.

Hetkel on inimesi, kes on treenitud kuulma Jumala häält. Need palvetavad Jumala pühad valavad oma südamed välja Tema ees ning Tema omakorda valab oma südame välja neile!