HOIDES ALAL JUMALA ÕNNISTUSI JA SOOSINGUT

Jumal õnnistab neid, kes on ustavad ja ilmutab oma soosingut neile, kes hoiavad Tema ligi!

Kuidas on rahvastel, peredel ja üksikisikutel võimalik kaotada Jumala õnnistus ja soosing? Prohvet Haggai räägib sellest, tuues esimese põhjusena välja asjaolu, et inimeste isiklikud huvid hakkavad varjutama Jumala huve! „See rahvas ütleb: Aeg ei ole veel tulnud Issanda koja ülesehitamiseks." (Haggai 1:2). Iisraellased loobusid Issanda koja ülesehitamisest, kuna neil oli vaja oma majad püsti panna!

See olukord leidis aset 68 aastat peale Saalomoni templi hävitamist. Babüloni vangipõlvest järelejäänud väike käputäis suundus Jeruusalemma just nimelt selleks, et ehitada üles Issanda koda! Ja polnud kahtlustki, et selle vundamendi rajamine käis täie põnevuse –ning pühendumisega! Kuid siis põrkasid nad kokku teatud raskustega – pettumuste ja väljakutsetega, mistõttu huvi jumalariigi töö vastu hakkas tasapisi vaibuma. Nad ütlesid: „See lihtsalt pole õige aeg. Meil on liiga palju probleeme. Pealegi kulutame me siin liiga palju aega, ignoreerides täiega oma perekondi ja isiklikke ettevõtmisi.“ Ja ükshaaval hakkasid nad lahkuma, võttes sihikule omaenda huvid. Jumala huvid, mis olid igati seotud nende endi heaoluga, jäid tahaplaanile! Nad hakkasid ehitama omaendi maju, kasutades selleks materjal, mis oli mõeldud templi ehitamiseks.

Kuidas kaotavad tänapäeva usklikud Jumala õnnistuse ja soosingu? Lõpetades Tema templi töö! See lõppeb sellega, kui me lõpetame palvetamise ja Jumala pale otsimise – kui me lõpetame Tema vaimuliku ihu ülesehitamise!

Haggai toob selle probleemi esile: Kui inimesed seadsid Jumala huvid esikohale, varustas Ta neid toiduse ja peavarjuga. Nad olid iga päev hoitud. Nende viinaaiad vohasid ja nende viinamarjad olid lopsakad; nende uni oli magus ja nende lapsed võisid kepselda tänavail. Ükski nende vaenlastest ei saanud nende vastu. See oli imeline Jumala õnnistuste aeg, kuid seejärel pöördus rahva pilk vaid iseenda huvide peale. Ja see on see, mis sünnib ka tänapäeval! Meie maailm on täis vaid iseennast – enese uhkust, enese ambitsioonikust, enese tahet – igaüks on vaid oma huvide peal väljas! Pole siis ime, et nii paljud on viinast purjus või uimastitest pilves, ekseldes kesk pimedust ja segadust.

Jumal ütleb: „Ma olen kutsunud põua maale…ja kogu nende kätetööle.“ (Haggai 1:11). Ta ütleb: „Kui te pöörate vaid tähelepanu oma hingele ja pöördute materiaalsete asjade poole, kaob ka teie rõõm ja rahulolu ning te muutute tühjaks ja kuivaks! Seetõttu tahan ma, et te seaksite minu huvid esikohale, saades taaskord kogeda minu õnnistusi ja soosingut!“