JUMALA ARMULISED TEOD

„…sest ma olen Iisraeli isa ja Efraim on mu esmasündinu.“ (Jeremija 31:9).

Efraimi rahvas, Iisraeli suurim hõim, oli Jumalale kõige südamelähedasem. Jumalal oli oma igavikuline plaan selle õnnistatud suguharu jaoks, aga nemad langesid pidevalt tagasi ja kurvastasid seeläbi Jumalat. See rahvas patustas rohkem kui kogu Iisrael kokku! Kuid kas Jumal hülgas nad seepärast? Otse vastupidi: Issand ütles, et nad peavad saama vabaks! Ja et nad saavad elama rasva sees, ehk siis Jumala suurimate õnnistuste keskel (vt. Jeremija 31:14).

Mida Jumal nägi Efraimis? Seda, et neil oli meeleparandust otsiv süda – häbi oma patu pärast ja valmidus pöörduda tagasi Issanda juurde. Ja vaatamata oma läbikukkumistele, köitis just see omadus neid Jumala südame külge! Kui tugev prohvetlik sõna tuli esile, nad reageerisid ja kui neid sõideldi, siis nad nutsid oma patu pärast.

Kõigi nende patustamiste tipus ütles Jumal: „Eks ole Efraim mulle kalliks pojaks ja lemmiklapseks? Sest iga kord, kui ma räägin tema vastu, mõtlen ma ikka temale; seetõttu on mu süda tema pärast rahutu: ma tahan tõesti halastada tema peale, ütleb Issand.“ (Jeremija 31:20). Ehk teisisõnu ütles Jumal: „Vaatamata Efraimi puudustele ja läbikukkumistele, näen ma neis meeleparandusmeelset vaimu ega kõrvalda seetõttu oma hoolivat armastust neist. Minu igavene plaan Efraimi suhtes jääb püsima nagu seda algselt plaanisin!“

Mu armsad, Jumalal on plaan ka teie elude jaoks! Ja Ta viib selle täide sõltumata sellest, millest olete läbi minemas või kui rasked ka poleks te katsumused. Jumal on panustanud kõvasti teie tulevikku!

Mul on üks prohvetlik sõna kellelegi, kes seda sõnumit praegu loeb: sa ei saa mõõta Jumala igavikulist plaani oma elu kohta selle põhjal, mida mõtled või tunned. Jumal tahab öelda sulle: „Hoia oma süda alandlik mu ees. Usalda minu Sõna selle kohta, milline on mu loomus – et ma olen õrn ja armastav Isa, kes on investeerinud sinusse palju ja kes ei lase sul minna. Sa oled minu armas laps ja ma päästan su!“

„Sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb Issand: need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust.“ (Jeremija 29:11).