VIIMSETE AEGADE KÄPUTÄIE SÜND

Prohvet Saamuel on näide viimsete aegade pühast käputäiest, mille moodustab usklike kogu, kes tõuseb vana ning mahakäinud koguduse varemeist.

Saamueli ema Hanna tõi oma poja ilmale tänu kibedatele pisaratele ja rohketele palvetele. „…ja olles hinges kibestunud, palvetas ta Issanda poole ja nuttis väga.“ (1Saamueli 1:10).

Püüdke seda pilti ette kujutada: Hanna viibis templis altari ees põlvitades kõik oma päevad, olles murtud ja haavatud tänu oma lastetusele. Ajal, mil tema nuttis, heitis ta abikaasa teine naine tema üle nalja ning mõnitas teda. „Ja teine naine,Peninna, solvas teda ka väga, et ta tunneks ennast alandatuna, sellepärast et Issand oli sulgenud ta lapsekoja.“ (1Saamueli 1:6).

Tuginedes sellele piiblilõigule, tahaksin tuua esile kolm olulist asja:

• Esiteks, see viimne käputäis, keda Saamuel esindab, sünnib läbi valu ja eestpalve.
• Teiseks, need kes paluvad ja janunevad Jumala südame järele, saavad kogema väljakutseid oma vastaste poolt.
• Ja kolmandaks, Jumala viimset käputäit ei mõisteta kunagi!

Pange tähele, mis juhtus Hannaga ajal, mil ta palvetas: „Ja kui ta nõnda Issanda ees kaua palvetas, pani Eeli tähele ta suud,sest Hanna kõneles südames, üksnes ta huuled liikusid ja tahäält ei olnud kuulda; aga Eeli arvas, et ta oli joobnud. Ja Eeli ütles temale: "Kui kaua sa tahad olla joobnud? Lase enesest vein haihtuda!" (1 Saamueli 1:12-14). Eeli ja tema pojad esindavad hääbuvat korrumpeerunud kogudust, kes on hüljanud Issanda teed. Eeli oli nii lainelt ära ja nii surnud oma vaimus, et pidas Hannat joobnuks!

Kui Hanna palvetas, siis koges ta ühte meeletut valu, kandes koormana igatsust oma poja sünni järele. Kõik, mida ta teha suutis, oli vaid meeleheites oma huuli liigutada. Ta palus:"Vägede Issand, kui sa tõesti vaatad oma teenija viletsusele ja mõtled minule ega unusta oma teenijat, …siis ma annan tema Issandale kogu ta eluajaks…!" (1 Saamueli 1:11).

Siin on kaks olulist aspekti, mis iseloomustavat Jumala püha käputäit:

• Nad paluvad nagu Hanna. Nende koorem on raske ja nende süda on vaevatud tänu Jumala kojas valitsevale kurjusele.
• Nõnda nagu Hanna, pühendavad nemadki kõik oma elupäevad palvele.

Jumala tahab sind muuta selliseks. Ta tahab, et sa oleksid võimeline puudutama Teda ning kuulma Teda. Ta tahab anda sulle teenistuse, mis teenib neid, kes pöörduvad sinu poole oma koormate ja katsumustega. Ja kui sa nende eest palud, saab Tema Sõna ilmsiks!