JEESUS SOOVIB OMA PRUUDILE VAID PARIMAT

See murrab Issanda südame, kui me kahtleme Tema võimes ja igatsuses anda meile oma parim! Piibel ütleb meile väga selgelt, kuidas Issand kandis imelist ja põhjalikku hoolt Rutti eest. Rutt pühendas oma armastuse Jehoova Jumalale ja ütles Noomile, oma ämmale: „Sinu rahvas on minu rahvas ja sinu Jumal on minu Jumal.“ (Rutt 1:16).

Jumal armastas Rutti ja avas talle kõik uksed. Ta oli vaene ning pidi korjama põllul viljapäid, kuid Piiblis on öeldud, et: „…temale juhtus juhuslikult põlluosa, mis kuulus Boasele…“ (Rutt 2:3). Pole vähimatki võimalust, et see „lihtsalt juhtus“! See oli Jumala töö, sest Tema teadis, mis on Ruttile parim.

Rutt lihtsalt armastas Issandat. Ta pani kogu oma usalduse Tema peale ja Jumalal oli väga rikas mees varuks ta jaoks! Boas nägi Rutti põllul ja jagas koheselt: „Ta on erinev, kohe väga erinev!“ ja ta süda oli müüdud!

Milline armastuslugu ja millised imelised olukorrad, mis selle kõik kokku viisid. Rutt abiellus selle jumalakartliku mehega ja kui Jumal tegi seda Rutti jaoks, kas Ta ei teeks seda sama siis ka oma Pruudi jaoks ükskõik, kus või millistes oludes?

Meil on keegi, kes on rikkam ja võimsam kui Boas. Talle kuuluvad karjad tuhandetel mägedel. Ta teab kõik ja suudab kõik ja Ta armastab oma pruuti! Jumal tõepoolest töötab kõik välja su heaks, et anda sulle oma täiuslik parim. Ja Ta tunneb sellest ka täit rõõmu. Isegi keset raskusi ja kannatusi saab iga Jeesuse armsam Tema täie tähelepanu osaliseks! Samas aga paljud meist ei oska kahjuks ammutada sellest. Me kahtleme, kas Ta ikka on pidevalt tegutsemas, et pöörata asju meie heaks.

Mu armsad, miski ei murra Tema südant enam kui see kahtlemine! Paulus kirjeldas Kristuse pruuti kui „aulist kogudust, kellel pole ühtegi plekki ega kortsu ega muud selle sarnast…“ (Efeslastele 5:27). „Korts“ viitab siin „kurrule“ kellegi näos – nagu kipras kulmule, mis peegeldab muret või hirmu. Kuid Paulus ütleb selle kohta, et Jeesuse pruudil ei saa olema ühtegi „murekortsu“. Kristuse pruut hingab Tema armastuses. Ta on kindel, et Jeesus teab tema olukorrast ja sellest, kuidas ta end tunneb, millest läbi läheb ja mis on parim ta jaoks. Jeesuse armastus annab talle rahu ja hingamise. Ta teab, et Jeesus ei lase millelgi lahutada teda Temast või teha talle haiget. Jeesus saab hoidma teda, kuna on ise öelnud, et: „Ta kuulub mulle!“